Core-faciliteter

Karolinska Institutet har ett brett utbud av core-faciliteter, som erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens till akademisk forskning i Sverige. Inom Klinisk neurovetenskap finns NatMEG (extern), MR centrum, ARG och KERIC.

Länkar till våra core-faciliteter

NatMEG
NatMEG är det första och enda forskningslaboratoriet i Sverige för helhuvudsmätningar av neuronal hjärnaktivitet med hjälp av magnetoencefalografi (MEG).

MR centrum
Karolinska institutets MR-centrum är en kärnfacilitet som driver MR forskning på neuroradiologiska kliniken. 

ARG (Audiography Core Facility)
Autoradiografianläggningen (ARG) är en central anläggning för radioligandbindning och autoradiografi, som är kritiska komponenter inom farmakologi och forskning om cellulär signalering, samt för utveckling av ligander för användning i positronemissionstomografi (PET).

KERIC (Karolinska Experimental Research and Imaging Centre)
KERIC är en kärnanläggning som erbjuder avbildningsanalyser i experimentella system i kombination med experimentell kirurgi på stora djur som svin och gnagare.

Nilla Karlsson
2024-02-09