Föräldrars erfarenheter av distansundervisning under Covid-19

Forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap genomför en internationell studie som syftar till att undersöka de psykologiska konsekvenserna av distansundervisning för både vårdnadshavare och barn under Covid-19 pandemin.

Syftet med studien är att studera de psykologiska (och eventuella psykiatriska) konsekvenserna av hemundervisning för både vårdnadshavare och barn under Covid-19 2020. Vi går ut brett till alla föräldrar med ett barn som fått distansundervisning.

Vi är även intresserade av familjer där någon har psykiatrisk problematik eller där barnet har behov av extra stöd i skolan. Vi vet från kontakt med patientföreningar och vår egen kliniska erfarenheter att vissa individer är särskilt utsatta vid denna typ av samhällsförändringar.

Vi kommer också att undersöka eventuella positiva effekter och möjliga lärdomar från distansundervisningen. Vi hoppas att resultaten från studien ska kunna ge information och leda till rekommendationer för eventuella liknande situationer i framtiden.

Ett viktigt syfte är också att undersöka möjligheten att använda digitala lösningar på ett nytt sätt i undervisning även efter Covid-19 pandemin.

Förutom Sverige ingår för närvarande forskare från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Irland och Kina i projektet, även om alla ännu inte har öppnat sina enkäter. Forskare från Brasilien, Italien och Spanien förbereder sig för att ansluta till studien inom kort.

Kontakt

Lotta Borg Skoglund

Anknuten till Forskning