Erik Jönssons forskargrupp

Psykiatrisk genetik

Schizofreni ur ett kliniskt och biologiskt perspektiv - HUBIN projektet

I HUBIN projektet sammanförs klinisk och biologisk forskning i syfte att söka ledtrådar till patologin och etiologin vid schizofreni. Vi undersöker patienter med schizofreni och likartade psykossjukdomar och friska försökspersoner med ett omfattande undersökningsbatteri, som inkluderar intervjuer, genomgång av journalhandlingar, personlighetsformulär och neuropsykologiska tester. Försökspersonerna undersöks också för neurologiska avvikelser, morfologisk magnetresonanstomografi (MRI) och genetisk variation. Data avseende monoaminmetabolit koncentrationer i cerebrospinalvätskan, smärre fysiska anomalier och födelsejournaler finns för en del av individerna. Individer, som tidigare genomgått MRI kontaktas för uppföljningsstudier. Vi samarbetar med grupper i Danmark och Norge som använder liknande forskningsupplägg för att öka den statistiska styrkan att undersöka frågeställningar om geners och andra möjliga faktorers inverkan på schizofreni och likaratade psykossjukdomar.

Forskningsprojekt

  • Molekylärgenetiska studier över monoaminmetaboliter i liqvor hos schizofrena och friska
  • Uppföljning av patienter och friska försökspersoner undersökta med MRI
  • Molekylärgenetiska associationsstudier med kandidatgener för schizofreni

Utvalda publikationer

Is the Gly82Ser polymorphism in the RAGE gene relevant to schizophrenia and the personality trait psychoticism?
Suchankova P, Klang J, Cavanna C, Holm G, Nilsson S, Jönsson EG, et al
J Psychiatry Neurosci 2012 Feb;37(2):122-8

Cortical folding in Broca's area relates to obstetric complications in schizophrenia patients and healthy controls.
Haukvik UK, Schaer M, Nesvåg R, McNeil T, Hartberg CB, Jönsson EG, et al
Psychol Med 2012 Jun;42(6):1329-37

Association analysis of ANK3 gene variants in nordic bipolar disorder and schizophrenia case-control samples.
Tesli M, Koefoed P, Athanasiu L, Mattingsdal M, Gustafsson O, Agartz I, et al
Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet. 2011 Dec;156B(8):969-74

Genome-wide association study identifies five new schizophrenia loci.

Nat. Genet. 2011 Sep;43(10):969-76

Common variants at VRK2 and TCF4 conferring risk of schizophrenia.
Steinberg S, de Jong S, , Andreassen OA, Werge T, Børglum AD, et al
Hum. Mol. Genet. 2011 Oct;20(20):4076-81

Gruppmedlemmar