Skip to main content

Erik Jönssons forskargrupp

Psykiatrisk genetik

Schizofreni ur ett kliniskt och biologiskt perspektiv - HUBIN projektet

I HUBIN projektet sammanförs klinisk och biologisk forskning i syfte att söka ledtrådar till patologin och etiologin vid schizofreni. Vi undersöker patienter med schizofreni och likartade psykossjukdomar och friska försökspersoner med ett omfattande undersökningsbatteri, som inkluderar intervjuer, genomgång av journalhandlingar, personlighetsformulär och neuropsykologiska tester. Försökspersonerna undersöks också för neurologiska avvikelser, morfologisk magnetresonanstomografi (MRI) och genetisk variation. Data avseende monoaminmetabolit koncentrationer i cerebrospinalvätskan, smärre fysiska anomalier och födelsejournaler finns för en del av individerna. Individer, som tidigare genomgått MRI kontaktas för uppföljningsstudier. Vi samarbetar med grupper i Danmark och Norge som använder liknande forskningsupplägg för att öka den statistiska styrkan att undersöka frågeställningar om geners och andra möjliga faktorers inverkan på schizofreni och likaratade psykossjukdomar.

Forskningsprojekt

  • Molekylärgenetiska studier över monoaminmetaboliter i liqvor hos schizofrena och friska
  • Uppföljning av patienter och friska försökspersoner undersökta med MRI
  • Molekylärgenetiska associationsstudier med kandidatgener för schizofreni

Utvalda publikationer

22146151

22029970

21972176

21926974

21791550

Gruppmedlemmar

Ingrid AgartzProfessor, gäst
Dimitrios AndreouAnknuten
Tobias EdbomAnknuten
Tomas FagerbergForskarstuderande
Erik JönssonAnknuten, Forskargruppsledare
Erik SödermanAnknuten
Alexandra TylecAnknuten