Emotionsreglering

Har du svårt att förstå dina känslor? Känner du att du inte vet vad det är du känner eller varför du känner som du gör? Kan det leda till att du har känslor som du inte förstår dig på som ångest, ilska eller skam?

Karolinska Institutet i Stockholm genomför ett forskningsprojekt för att bättre förstå de känsloreglerande effekterna av att identifiera och sätta namn på känslor. Du kommer att få delta i en två veckor lång webbaserad kurs i att förbättra dina känsloregleringsfärdigheter. Du får stöd av en kursledare under kursen. Studien innefattar även två testtillfällen på ca 60 minuter vid Karolinska Institutet.

Vem kan delta?

I den här studien riktar vi oss till dig som:

  • Upplever att du har problem med att förstå och hantera känslor.
  • Är över 18 års ålder.
  • Talar svenska.

Låter det intressant?

Just nu har vi pausat anmälan till studien, men det kommer att komma fler möjligheter att delta till hösten.

Kontakt

Det här forskningsprojektet genomförs vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Huvudansvarig forskare är Hanna Sahlin, fil dr och leg psykolog, anställd vid Region Stockholm och Karolinska Institutet, i samverkan med Viktor Kaldo, docent och leg psykolog vid Karolinska Institutet och Andreas Olsson, professor vid Karolinska Institutet.

Om du har frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta Hanna Sahlin.

Hanna Sahlin

Huvudansvarig forskare
HS
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-05-09