EMIS 2024 - Sverige

EMIS är en europeisk internetbaserad undersökning riktad till män-som-har-sex-med-män och trans-personer. Den genomfördes för första gången 2010 i 38 europeiska länder och senast 2017 i 50 länder varav majoriteten var europeiska.

Photo of transgender symbol.
Foto: iStock

Det övergripande syftet med EMIS är att få ökad kunskap vad gäller beteenden, risktagande, testningsvanor och kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt att bidra med uppdaterad kunskap för att kunna planera hiv- och STI-förebyggande arbetet och andra vårdinsatser. Om du vill veta mer om studien kan du besöka hemsidan: www.emis-project.eu.

Du kan klicka på denna länk för att delta: 

Projektet genomförs av Maastricht University (Nederländerna), Robert Koch Institute and Deutsche Aidshilfe (Tyskland) och har godkänts av Ethics Review Committee of the Psychology and Neuroscience (ERCPN). Karolinska Institutet sköter rekryteringen till undersökningen som även godkänts av Etikprövningsmyndigheten. 

Studien kommer att genomföras via en internet-baserad onlineenkät och genomförs under 2024. Enkätkartläggningen kommer att genomföras med hjälp av ett säkert online-verktyg kopplat till en skyddad server vid Maastrich universitet. Enkäten kommer innehålla en rad mått på beteenden, risktagande, testningsvanor, kunskap om hiv/sexuellt överförbara infektioner, bestämningsfaktorer för sexuellt riskbeteende och missbruk. Enkäten har utvecklats av en internationell grupp av forskare och vårdgivare vid folkhälsoinstitutioner, universitet och frivilligorganisationer som arbetar med hiv, hbtq-hälsa och mänskliga rättigheter, i över 40 europeiska länder.

Den här omgången av enkäten finansieras med statliga medel från Belgien, Estland, Tyskland, Irland, Israel, Luxembourg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz. Att bjuda in deltagare från Västra Balkan, Södra Kaukasus och länder i Centralasien möjliggörs via finansiering från Global Health Protection Programme (German Ministry of Health). EMIS-2023/24 är delfinansierad av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Du är välkommen att delta i studien om du är vuxen. Du kan avsluta ditt deltagande när du vill utan att det får några negativa konsekvenser. Som deltagare kommer du att svara på ett antal frågor kring olika områden kopplat till sociodemografisk information, sexuell hälsa, sexvanor och drogvanor, allmänna frågor kring tillgång till vård och vårdbehov, och din syn på ett antal förebyggande metoder kring hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Totalt tar enkäten 30 minuter att svara på. Det finns inga risker eller obehag kopplat till att delta i enkäten. Du kommer att bli ombedd att svara på frågor kring ditt sexliv. Det finns inga direkta fördelar med att delta i studien men du kommer att bidra till viktig forskning vilket kommer att påverka hiv-preventivt arbete i de länder som ingår i undersökningen.

Inga personuppgifter kommer att lagras.

Forskningsdata kommer att publiceras och användas i annan forskning men bara på ett sådant sätt så att det inte kommer att kunna kopplas tillbaka till dig.

Detta gäller följande uppgifter:

  • Livsstilsinformation (t.ex. rökning, alkoholanvändning, sexliv)
  • Fysiska egenskaper (t.ex. sexuell hälsa)
  • Psykologiska egenskaper (t.ex. personlighetsdrag, känslor av depression)
  • Demografiska egenskaper (t.ex. ålder, kön, etnicitet, inkomst, anställningsstatus)
  • Personliga relationer (t.ex. antal sexpartners, relationsstatus)
  • Hälsorelaterade data (t.ex. (historik om) hiv-diagnos, hiv-förebyggande åtgärder och hiv-vård)
  • Typ av forskningsdata (t.ex. undersökningsdata).

Kontakt uppgifter

Professor Dr. Kai J. Jonas (ansvarig forskare)
Epost: kai.jonas@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 43 38 84068

Om du vill vet mer om dina rättigheter eller vill lämna in ett klagomål, kontakta etikkommittén vid Maastrich universitet via Epost: ercpn-fpn@maastrichtuniversity.nl

Om du vill vet mer kring hur din data är skyddad, kontakta Data Privacy Officer of the Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University via:
Epost: privacy-fpn@maastrichtuniversity.nl

BS
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-22