EKUT-P

Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under COVID-19 – sjukvårdspersonal ("EKUT-P") – en randomiserad kontrollerad studie

ekut-p
ekut-p Foto: -

Anmäl dig

Rekrytering till studien är avslutad. För frågor om studien, kontakta oss på ekut@cns.ki.se med ditt mobilnummer så ringer vi upp dig.

Om studien

Välkommen till vår forskningsstudie "EKUT-P" om en enkel kognitiv uppgift för att minska förekomsten av påträngande minnen av traumatiska händelser i samband med covid-19-pandemin.

 • HAR DU HAFT klinisk tjänstgöring under covid-19-pandemin inom hälso- och sjukvård (t.ex. IVA, intermediärvård IMA, vårdavdelning, ambulans, äldreomsorg)?
 • HAR DU VARIT MED OM minst en traumatisk händelse* som: 

-Hade samband med ditt kliniska arbete som sjukvårdspersonal under covid-19?

 • HAR DU HAFT återkommande, ofrivilliga och påträngande minnesbilder från sådana händelser minst 2 gånger den senaste veckan?
 • ÄR DU INTRESSERAD av att delta i en digital studie? Syftet är att utvärdera om enkla kognitiva uppgifter kan minska förekomsten av påträngande minnen från traumatiska händelser. Deltagande innebär att genomföra en av två uppgifter på din smartphone, och följas upp över tid. Du behöver inte berätta om de traumatiska händelser du varit med om i någon detalj.
 • Här finns möjlighet att läsa mer om studien: Information till forskningspersonerna och samtycke till deltagande (version 210830)
   

* Exempel på traumatisk händelse kan vara:

 • Ett traumatiskt eller tragiskt dödsfall för en patient
 • Hot eller våld mot sjukvårdspersonal
 • Situationer där vården av en patient misslyckades eller inte fungerade som planerat
 • Händelser som innebar förhöjd risk för covid-19-smitta
 • Bevittna händelser som omgärdar en kollega som blivit sjuk eller avlidit av covid-19

Kontakt

Varmt välkommen att höra av dig med frågor om studien via e-postadressen ekut@cns.ki.se

Ansvarig forskare och samarbeten

 • Ansvarig forskare är professor Emily Holmes
 • Karolinska Institutet är forskningshuvudman för studien
 • Studiens titel: Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under COVID-19 – sjukvårdspersonal "EKUT-P" – en randomiserad kontrollerad studie (Dnr EPM: 2020-03085)
EH
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-04-27