Skip to main content

CNS ledarskapsprogram FAL avslutat

Efter 1,5 år och 10 moduler avslutades Framtidens Akademiska Ledare (FAL-programmet) under januari med en spännande framtidsdialog mellan Rektor, Prorektor, CNS ledningsgrupp och programdeltagarna.

Deltagare på FAL-utbildingen 2018

Ledarskapsprogrammet startades hösten 2016 som ett initiativ från institutionens ledning i form av dåvarande prefekt Jan Hillert och administrativ chef Karin Blomberg. Kandidater nominerades av sin avdelningschefer och av dessa valdes 26 deltagare ut. Syftet med programmet var att stödja lovande medarbetare i deras utveckling att bli självständiga forskargruppsledare samt att förbereda dem för framtida ledningsuppdrag vid vår institution, Karolinska Institutet och inom vården.

Programmets innehåll har bland annat erbjudit:

  • Ledarskapsutveckling
  • KI-kunskap
  • Institutionskunskap
  • Samverkan mellan KI och SLL
  • Karriärplanering
  • Personlig utveckling

Rektor i diskussion med FAL-deltagare

Prefekt Mats Olsson i samtal med rektor