Illustration av Alzheimer's

Christina Sjöstrands forskargrupp

Neurovaskulära sjukdomar

Stroke är ett samlingsnamn för både stroke orsakad av propp, ischemisk stroke, som utgör ca 85 % av all stroke, och blödning som utgör ca 15 %. Numera finns det framgångsrika behandlingar i akutskedet; trombolys och trombektomi.