Centrala administrationen på CNS

Vid Institutionens centrala administration sammanhålls frågor och lämnas stöd kring institutionens ekonomi, HR-frågor, IT, utbildningsadministration, forskarutbildning, arkiv, registratur samt webbredaktion. Den centrala administrationen leds av administrativa chefen, Karin Blomberg.

Widerströmska Huset
Postadress:

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

Mats J Olsson

Prefekt
K8 Klinisk neurovetenskap
K8 Klinisk neurovetenskap

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef
Central administration
K8 Klinisk neurovetenskap

Kontaktpersoner inom ekonomi och HR

Prefektassistent

Ekonomi

För kontakt med hela ekonomigruppen maila: ekonomi@cns.ki.se

HR

För kontakt med hela personalenheten maila: hr@cns.ki.se

IT

För kontakt med institutionens IT-support maila: fixit@ki.se
För publicering på webben maila till webb@cns.ki.se

Utbildning

Arkiv och registratur