Skip to main content

Centrala administrationen på CNS

Vid Institutionens centrala administration sammanhålls frågor och lämnas stöd kring institutionens ekonomi, personalfrågor, IT, utbildningsadministration, forskarutbildning, arkiv, registratur samt webbredaktion. Den centrala administrationen leds av administrativa chefen, Karin Blomberg.

Widerströmska Huset
Widerströmska huset Foto: Unknown

Postadress:

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

Kontaktpersoner inom ekonomi och HR

Mats J Olsson

Prefekt

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef
K8.Central administration
K8 Klinisk neurovetenskap

Prefektassistent

Ekonomi

För kontakt med hela ekonomigruppen maila: ekonomi@cns.ki.se

Personal

För kontakt med hela personalenheten maila: hr@cns.ki.se

IT

För kontakt med institutionens IT-support maila: fixit@ki.se

Utbildning

Arkiv och registratur