Bli intervjuad och bidra till barndiabetesforskningen!

Forskare på Karolinska Universitetssjukhuset letar just nu efter deltagare till en studie om vardagslivet för föräldrar som har barn med både diabetes typ 1 och ADHD

KI & K logo

Vem?

Studien vänder sig till dig som har ett barn i åldern 7-18 år med både diabetes typ 1 och en ADHD-diagnos. Om ni är två vårdnadshavare är det en av er som deltar i intervjun.

Varför?

Studien görs för att förstå familjernas vardagssituation bättre. Då kan vi lättare hitta sätt att anpassa vård, stöd och insatser till familjer i liknande situation.

Hur?

Intervjun görs i videosamtal med en psykolog och tar ungefär 1,5-2 timmar att genomföra. Frågorna handlar om familjelivet med diabetes typ 1, om utmaningar i diabetesbehandlingen men också om sådant som gör vardagen enklare.

Vad gör ni med mina svar?

Svaren spelas in, görs om till text och lagras med kodade personuppgifter på ett sätt så att enskilda deltagare inte kan komma att identifieras. Intervjuerna analyseras och sammanfattas för gruppen som helhet. Resultaten kommer att publiceras som en översiktlig text i form av en vetenskaplig artikel.

Om mitt barn har fler diagnoser?

Om ditt barn även har andra neuropsykiatriska diagnoser förutom ADHD, som autism eller intellektuell funktionsnedsättning, behöver vi tyvärr tacka nej till ditt deltagande. Det beror på att den här studien fokuserar på de utmaningar som just ADHD för med sig. 

Hur anmäler jag mig?

Om du vill delta eller är intresserad av att veta mer om studien, skicka en intresseanmälan till mailadress elsa.hakansson@ki.se. Skriv gärna ditt telefonnummer och postadress i mejlet.

Vad händer efter min anmälan?

Efter din anmälan skickar vi hem skriftlig information om studien. Vi ringer också upp för att berätta mer och svara på dina frågor. Om du är fortfarande är intresserad av att vara med kommer vi ställa några bakgrundsfrågor och sedan bokar vi en tid för intervju.

Vid frågor eller intresse, kontakta:

Elsa Håkansson

Leg psykolog, doktorand
0724 68 23 19

(obs: under juli besvaras endast mejl)

Brjánn Ljótsson

Studieansvarig