Skip to main content

Ätstörningar

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vårt programområde arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. Detta gör vi genom att aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar, bland annat genom utbildningar till personal, patienter och anhöriga. Vi arbetar även med utveckling av nya behandlingsmetoder.

Glass of water

Vad gör programområdet Ätstörningar/KÄTS?

KÄTS forskar om ätstörningar. Vi gör både behandlingsforskning, diagnostikforskning, biologiskt orienterad forskning, läkemedelsforskning, och studier om samsjuklighet och psykologiska faktorer vid ätstörningar. Vi har flera nationella och internationella samarbeten och ett rikt nätverk över hela landet, vilket är viktigt när vi forskar inom ett så begränsat område som ätstörningar.