Anne H. Bermans forskargrupp

Innovativ behandlingsteknologi för alkohol- och drogproblem

Forskning från och med 2012 och framåt:

Tillsammans med min forskargrupp, har jag uppnått följande viktiga mål:

 • Jag utvecklade e-hälsoinsatser för problematisk alkohol- och droganvändning, som byggstenar i en trappstegsmodell som kommer att vara grundbulten i mitt pågående och kommande forskning inom psykiatri och primärvård (2015-2017). Min forskargrupp kan för närvarande erbjuda följande interventioner:
 1. Screening med kort personlig återkoppling (eScreen.se)
 2. Smartphone app I (PartyPlanner)
 3. Smartphone app II (TeleCoach ™)
 4. Ett självhjälpsprogram (eChange.se)
 5. Ett internetbaserat behandlingsprogram med rådgivarstöd (Eplus).

Jag har uppnått följande sekundära mål:

 • Inom psykiatrin har jag förberett marken för forskning om implementering av digitala interventioner för problematiskt substansbruk genom att genomföra en nationell undersökning av psykiatrienheternas nuvarande praxis vad gäller screening och korta interventioner för problematiskt substansbruk. Vi tillfrågade också enhetschefer och vårdpersonal om deras intresse av att införa e-hälsoinsatser och delta i forskning. Dessutom har vi genomfört en prevalens och utfallsstudie på problematiskt drogmissbruk bland internetpsykiatri patienter (Gajecki et al., 2014) och inlett en randomiserad kontrollerad studie av en internetbaserad intervention för problematisk droganvändning bland internetpsykiatri patienter (pågående). Från och med hösten 2015 kommer vi att studera implementeringen av interventionspaletten 1-5 ovan, på två psykiatrienheter inom Stockholms läns landsting, detta i samarbete med Utvecklingscentrum vid CPF.
   
 • Inom primärvården har jag förberett marken för forskning om implementering av digitala interventioner för såväl problematiskt substansbruk som ohälsosam livsstil genom att etablera kontakt med svenska och internationella forskare inom detta område. Vi utförde fokusgruppsintervjuer i primärvårdsenheter i Stockholm, Linköping och Göteborg under våren 2015. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att implementera och utvärdera digitala interventioner för problematiskt substansbruk samt andra sjukdomsförebyggande livsstilsbeteenden i primärvården under de kommande åren.
   
 • Jag har beviljats ​​medel för forskning om mobiltelefonapplikationer (SRA), internetbaserad behandling med rådgivarstöd för problematiskt substansbruk (AFA), internetbaserad minimal intervention för problematiskt bruk inom psykiatrin (ALF), samt utforskning av förutsättningarna för digitala insatser för ohälsosamma livsstilsbeteenden inom primärvården (ALF). Dessutom har jag kunnat knyta en internationell gästforskare till min forskargrupp (professor Paul Wallace) och jag samarodnar ett forskningsinriktat nätverk om e-hälsointerventioner för beroendebeteenden (FORTE). Denna finansiering, tillsammans med VR-bidrag som klinisk forskare, har gjort det möjligt att bedriva forskningen om interventionerna 1-5 ovan i randomiserade kontrollerade studier (både publicerade och pågående).
   
 • Mina nätverkskanaler är Inebria nätverkets konferenser, konferenser i beteendemedicin, det forskningsinriktade internationella nätverk om e-hälsointerventioner för beroendebeteenden som jag samordnar och professor Paul Wallace, gästforskare ansluten till min grupp.

För mer information se ki.se/en/people/anberm

Forskningsprojekt

Digitala interventioner för att minska problematiskt alkohol- och drogbruk

 • eScreen.se - en minimal intervention med screening och återkoppling för både alkohol- och drogbruk 
 • Alkoholhjalpen.se - internetbasserad självhjälp via echange.rg1.se för hjälpsökande från allmänna befolkningen, en naturalistisk studie
 • Mobila appar för att minska överkonsumtion av alkohol - studier bland universitetsstudenter
 • Internetbehandling med behandlarstöd för att minska problematiskt alkoholbruk - en studie i arbetslivet 
 • Pågående studier inom psykiatrin
 • Planerade studier inom primärvård

Barn med föräldrar i fängelse

 • EU-projekt 2010-2012 där jag ansvarade för Sverigedelen, övriga länder: Rumänien, Tyskland, Storbritannien
 • Befolkningsstudie om välbefinnande och svårigheter bland svenska barn 11-17 år gamla inklusive föräldrarnas bedömning

Motiverande samtal inom beroendevården

 • En studie på narkotikaavgiftningsavdelning
 • Pågående analyser av patient- och behandlaruttalanden

 Utbildning i beteendemedicin

 • Pågående interprofessionell kurs i tillämpad beteendemedicin, KI
 • Internationell MOOC i Behavioral Medicine

Utvalda publikationer

Changes in mental and physical well-being among problematic alcohol and drug users in 12-month Internet-based intervention trials.
Berman A, Wennberg P, Sinadinovic K
Psychol Addict Behav 2015 Mar;29(1):97-105

Mobile phone brief intervention applications for risky alcohol use among university students: a randomized controlled study.
Gajecki M, Berman A, Sinadinovic K, Rosendahl I, Andersson C
Addict Sci Clin Pract 2014 Jul;9():11

Design and development of a Telephone-Linked Care (TLC) system to reduce impulsivity among violent forensic outpatients and probationers.
Berman A, Farzanfar R, Kristiansson M, Carlbring P, Friedman R
J Med Syst 2012 Jun;36(3):1031-42

The self-report Drug Use Disorders Identification Test: Extended (DUDIT-E): reliability, validity, and motivational index.
Berman A, Palmstierna T, Källmén H, Bergman H
J Subst Abuse Treat 2007 Jun;32(4):357-69

Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample.
Berman A, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F
Eur Addict Res 2005 ;11(1):22-31

Gruppmedlemmar