Anna Fogdell-Hahns forskargrupp

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen i hjärnan är angripen av immunsystemet. Vi undersöker om orsaken till sjukdomen skulle kunna vara att virus lurar immunsystemet att angripa kroppens egen vävnad.

Klinisk neuroimmunologi

Immunsystemets funktion är att skydda oss mot angrepp av infektioner och vi skulle inte överleva länge utan ett fungerande immunförsvar. Denna potential är dock tvåeggad och ibland kan immunologiska reaktioner mot kroppens egen vävnad uppstå, vilket leder till autoimmuna sjukdomar. En annan oönskad effekt är när immunsystemet reagerar mot injicerade läkemedel och bildar antikroppar mot läkemedlet. Dessa båda fenomen är fokus för gruppens forskning och vi finns på Centrum för Molekylär Medicin (CMM). Här kan du även donera pengar direkt till vår forskning.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen i hjärnan är angripen av immunsystemet. Vi undersöker om orsaken till sjukdomen skulle kunna vara att virus lurar immunsystemet att angripa kroppens egen vävnad. När viruspartiklar lämnar en värdcell för att sprida sig till nya celler tar de med sig en del av värdcellens proteiner och cellmembran. Därför är det viktigt att förstå hur de viruspartiklar som bildas i hjärnans celler ser ut och hur dessa hanteras av immunförsvaret. Vårt kandidatvirus är humant herpesvirus 6 (HHV-6), vilket är ett stort höljeförsett virus som de flesta av oss är infekterade av och som kan ligga latent i hjärnan. Vi har identifierat ett antal värdcellsproteiner som viruset inkorporerar och vår frågeställning är om detta kan leda till autoimmunitet.

Under experimenten vi utförde för att undersöka om HHV-6 kan odlas i hjärnceller använde vi oss av donerad hjärnvävnad från epilepsikirurgi. Vi fann då till vår förvåning att denna vävnad hos vissa patienter redan var infekterad med HHV-6. I ett av våra projekt följer vi upp dessa fynd och inriktar oss på att undersöka om HHV-6 kan orsaka epigenetiska förändringar i hjärnceller och om detta kan vara en bidragande orsak till epilepsi.

MS-patienter behandlas idag med bland annat interferon beta (IFNβ) och natalizumab (Tysabri). När dessa administreras repetetivt genom injektioner eller infusioner över en längre tid kan antikroppar uppstå mot läkemedlet (s.k. anti-drug antibodies, ADA). Dessa antikroppar blockerar läkemedlets effekt, vilket gör behandlingen verkningslös. Neutraliserande antikroppar (NAb eller nADA enligt nya nomenklaturen) mot IFNβ kan också blockera kroppens eget IFNβ och det är oklart vilken biologisk effekt detta har. Vi undersöker immunologiska reaktioner mot behandlingar hos patienter med kroniskt inflammatoriska sjukdomar och har sedan 2003 ett rutinlaboratorium dit man kan skicka patientprover för ADA analys. För MS-patienter som är behandlade med IFNβ finns rutinanalys av NAb/nADA med en bioassay (iLite, tillverkare Biomonitor och distributör Thermofisher). För de som är behandlade med natalizumab (Tysabri) kan ADA mätas med en ELISA-metod (BiogenIdec).

Rekommendationer angående provtagning finns på Svenska MS-sällskapets hemsida och remisser på laboratoriets hemsida.

För RA-patienter (reumatoid artrit) kan nADA analyseras med iLite-metoden för läkemedlen adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade). En assay för ADA mot rituximab (Mabthera eller Rituxan) är under utveckling. Kontakta gärna oss om ni är intresserade av detta.

Från 2012 är vi med i ett ABIRISK-projektet för att studera ADA tillsammans med andra akademiska institutioner och EFPIA partners i Europa.

Om du är intresserad av immunologi så rekommenderar jag att du går med i den svenska immunologiska föreningen SWIMM. Då ingår medlemskap i Scandinavian Society for Immunology (SSI), European Federation of Immunological Societies (EFIS) och International Union of Immunological Societies (IUIS). Här kan du få kunskap om immunologi, information om möten, konferenser och kurser, samt söka stipendium för resor och forskning inom immunologi.

Forskningsprojekt

  • Anti-läkemedels antikroppar

  • MS: Virusetiologi

  • Epilepsi: Virusetiologi

Läs mer om forskningsprojekten här.

Utvalda publikationer

Human leukocyte antigen genes and interferon beta preparations influence risk of developing neutralizing anti-drug antibodies in multiple sclerosis.
Link J, Lundkvist Ryner M, Fink K, Hermanrud C, Lima I, Brynedal B, et al
PLoS ONE 2014 ;9(3):e90479

HLA-A(∗)02, gender and tobacco smoking, but not multiple sclerosis, affects the IgG antibody response against human herpesvirus 6.
Engdahl E, Gustafsson R, Ramanujam R, Sundqvist E, Olsson T, Hillert J, et al
Hum. Immunol. 2014 Jun;75(6):524-30

Changes to anti-JCV antibody levels in a Swedish national MS cohort.
Warnke C, Ramanujam R, Plavina T, Bergström T, Goelz S, Subramanyam M, et al
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2013 Nov;84(11):1199-205

Characterization of anti-natalizumab antibodies in multiple sclerosis patients.
Lundkvist M, Engdahl E, Holmén C, Movérare R, Olsson T, Hillert J, et al
Mult. Scler. 2013 May;19(6):757-64

Purification of infectious human herpesvirus 6A virions and association of host cell proteins.
Hammarstedt M, Ahlqvist J, Jacobson S, Garoff H, Fogdell-Hahn A
Virol. J. 2007 Oct;4():101

Gruppmedlemmar

AF
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2022-08-10