Skip to main content

Andreas Birgegårds forskargrupp

Ätstörningar

Det övergripande syftet med programområdet ätstörningar är att stimulera ökad framväxt av långsiktiga forskningsprojekt som behandlar aktuella kliniska problem och bidrar till utveckling av kunskap om behandling av ätstörningar.

Utveckling av kvalitetsregistersarbete har hög prioritet. Klinisk forskning kan förenklas betydligt om vården bedrivs med utgångspunkt i standardiserad metodik för bedömning och uppföljning.

Inom Stockholms området registreras för närvarande >90% av patienterna som påbörjar specialiserad ätstörningsvård i Stepwise, ett utvidgat kvalitetsregister som omfattar vetenskapligt standardiserade metoder för diagnostik, bedömning och självskattning av symptom.

Några exempel på specifika områden som är i behov av ökad uppmärksamhet inom forskningen är biologiska faktorers betydelse för ätstörningars uppkomst, bedömning och diagnostik av ätstörning, förekomst av ätstörning hos pojkar och män, och självbildsaspekter och neuropsykiatriska/neurokognitiva faktorers betydelse.

Forskningsprojekt

 • ANGI-projektet - Genetiska faktorer vid anorexia nervosa
 • Steg mot en mer kliniskt relevant ätstörningsdiagnostik
 • Internetbaserad KBT för ätstörning
 • ADHD och ätstörning
 • Ätstörning och bariatrisk kirurgi
 • Övervikt och ätstörning
 • Självbild och ätstörningssymtom vid anorexi och bulimi
 • Ätstörningsdiagnos, övriga psykiatriska diagnoser och självbild
 • Validering av Structured Eating Disorder Interview
 • Pålitlig och kliniskt relevant förändring vid ätstörningar
 • Ätstörning och komorbida psykiatriska diagnoser
 • Ätstörningar och trauma
 • Nio-årsuppföljning av SUSÄTS-projektet
 • Graviditet och ätstörningar
 • Life Competency Triangulation (LIFT)
 • Web-baserade insatser mot ätstörningar (WINST)

Utvalda publikationer

Symptom shifting and associations with mental illness: A transdiagnostic approach applied to eating disorders.
Garke M, Sörman K, Jayaram-Lindström N, Hellner C, Birgegård A
J Abnorm Psychol 2019 Aug;128(6):585-595

The Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI): Overview and methods.
Thornton LM, Munn-Chernoff MA, Baker JH, Juréus A, Parker R, Henders AK, et al
Contemp Clin Trials 2018 11;74():61-69

Bidirectional relationship between eating disorders and autoimmune diseases.
Hedman A, Breithaupt L, Hübel C, Thornton LM, Tillander A, Norring C, et al
J Child Psychol Psychiatry 2019 Jul;60(7):803-812

Predictors of outcome among young adult patients with anorexia nervosa in a randomised controlled trial.
Nyman-Carlsson E, Birgegård A, Engström I, Gustafsson SA, Nevonen L
Eur Eat Disord Rev 2019 01;27(1):76-85

Emotion dysregulation and eating disorders-Associations with diagnostic presentation and key symptoms.
Monell E, Clinton D, Birgegård A
Int J Eat Disord 2018 08;51(8):921-930

Patterns of diagnostic transition in eating disorders: a longitudinal population study in Sweden.
Schaumberg K, Jangmo A, Thornton LM, Birgegård A, Almqvist C, Norring C, et al
Psychol Med 2019 04;49(5):819-827

Running on empty - a nationwide large-scale examination of compulsive exercise in eating disorders.
Monell E, Levallius J, Forsén Mantilla E, Birgegård A
J Eat Disord 2018 ;6():11

The unsafe haven: Eating disorders as attachment relationships.
Forsén Mantilla E, Clinton D, Birgegård A
Psychol Psychother 2019 09;92(3):379-393

Exercise Caution: Questions to Ask Adolescents Who May Exercise Too Hard.
Forsén Mantilla E, Levallius J, Monell E, Birgegård A
Int J Environ Res Public Health 2018 04;15(4):

Insidious: The relationship patients have with their eating disorders and its impact on symptoms, duration of illness, and self-image.
Forsén Mantilla E, Clinton D, Birgegård A
Psychol Psychother 2018 09;91(3):302-316

Risk of eating disorders in immigrant populations.
Mustelin L, Hedman AM, Thornton LM, Kuja-Halkola R, Keski-Rahkonen A, Cantor-Graae E, et al
Acta Psychiatr Scand 2017 08;136(2):156-165

Diagnosis-specific self-image predicts longitudinal suicidal ideation in adult eating disorders.
Andersén M, Birgegård A
Int J Eat Disord 2017 08;50(8):970-978

Correction: Investigation of common, low-frequency and rare genome-wide variation in anorexia nervosa.
Huckins LM, Hatzikotoulas K, Southam L, Thornton LM, Steinberg J, Aguilera-McKay F, et al
Mol. Psychiatry 2018 09;23(9):1969

Significant Locus and Metabolic Genetic Correlations Revealed in Genome-Wide Association Study of Anorexia Nervosa.
Duncan L, Yilmaz Z, Gaspar H, Walters R, Goldstein J, Anttila V, et al
Am J Psychiatry 2017 09;174(9):850-858

Gender-specific predictors of at-risk adolescents' hazardous alcohol use-a cohort study.
Jalling C, Elgán TH, Tengström A, Birgegård A
Subst Abuse Treat Prev Policy 2017 05;12(1):23

Classifying empirically valid and clinically meaningful change in eating disorders using the Eating Disorders Inventory, version 2 (EDI-2).
Clinton D, Birgegård A
Eat Behav 2017 08;26():99-103

Factor analysis of the adolescent version of the Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q): results from Swedish general population and clinical samples.
Forsén Mantilla E, Birgegård A, Clinton D
J Eat Disord 2017 ;5():19

Now you see it, Now you don't: compulsive exercise in adolescents with an eating disorder.
Levallius J, Collin C, Birgegård A
J Eat Disord 2017 ;5():9

Paternal age at childbirth and eating disorders in offspring.
Javaras KN, Rickert ME, Thornton LM, Peat CM, Baker JH, Birgegård A, et al
Psychol Med 2017 Feb;47(3):576-584

Personality predicts drop-out from therapist-guided internet-based cognitive behavioural therapy for eating disorders. Results from a randomized controlled trial.
Högdahl L, Levallius J, Björck C, Norring C, Birgegård A
Internet Interv 2016 Sep;5():44-50

Eating disorder examination questionnaire: Norms and clinical reference data from adolescent boys and girls in Sweden.
Mantilla EF, Birgegård A
Psychiatry Res 2016 May;239():156-62

Emotion dysregulation, self-image and eating disorder symptoms in University Women.
Monell E, Högdahl L, Mantilla EF, Birgegård A
J Eat Disord 2015 ;3():44

Sex- and age-specific incidence of healthcare-register-recorded eating disorders in the complete swedish 1979-2001 birth cohort.
Javaras KN, Runfola CD, Thornton LM, Agerbo E, Birgegård A, Norring C, et al
Int J Eat Disord 2015 Dec;48(8):1070-81

Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database.
Ulfvebrand S, Birgegård A, Norring C, Högdahl L, von Hausswolff-Juhlin Y
Psychiatry Res 2015 Dec;230(2):294-9

Posttraumatic stress disorder in eating disorder patients: The roles of psychological distress and timing of trauma.
Isomaa R, Backholm K, Birgegård A
Psychiatry Res 2015 Dec;230(2):506-10

The enemy within: the association between self-image and eating disorder symptoms in healthy, non help-seeking and clinical young women.
Mantilla EF, Birgegård A
J Eat Disord 2015 ;3():30

Binge eating in interview versus self-report: different diagnoses show different divergences.
Birgegård A, Norring C, Clinton D
Eur Eat Disord Rev 2014 May;22(3):170-5

Evaluating reliable and clinically significant change in eating disorders: comparisons to changes in DSM-IV diagnoses.
Ekeroth K, Birgegård A
Psychiatry Res 2014 May;216(2):248-54

Self-image and eating disorder symptoms in normal and clinical adolescents.
Forsén Mantilla E, Bergsten K, Birgegård A
Eat Behav 2014 Jan;15(1):125-31

Self-image and suicide in a Swedish national eating disorders clinical register.
Runfola C, Thornton L, Pisetsky E, Bulik C, Birgegård A
Compr Psychiatry 2014 Apr;55(3):439-49

The prevalence and impact of trauma history in eating disorder patients.
Backholm K, Isomaa R, Birgegård A
Eur J Psychotraumatol 2013 ;4():

Clinical characteristics and distinctiveness of DSM-5 eating disorder diagnoses: findings from a large naturalistic clinical database.
Ekeroth K, Clinton D, Norring C, Birgegård A
J Eat Disord 2013 ;1():31

How effective is bibliotherapy-based self-help cognitive behavioral therapy with Internet support in clinical settings? Results from a pilot study.
Högdahl L, Birgegård A, Björck C
Eat Weight Disord 2013 Mar;18(1):37-44

DSM-IV versus DSM-5: implementation of proposed DSM-5 criteria in a large naturalistic database.
Birgegård A, Norring C, Clinton D
Int J Eat Disord 2012 Apr;45(3):353-61

Eating disorder examination questionnaire and clinical impairment assessment questionnaire: general population and clinical norms for young adult women in Sweden.
Welch E, Birgegård A, Parling T, Ghaderi A
Behav Res Ther 2011 Feb;49(2):85-91

How do eating disorder patients eat after treatment? Dietary habits and eating behaviour three years after entering treatment.
Hansson L, Björck C, Birgegård A, Clinton D
Eat Weight Disord 2011 Mar;16(1):e1-8

Gruppmedlemmar

Claes Norring

Annan grund

David Clinton

Adjunkt

Elin Monell

Doktorand

Emma Forsén

Anknuten till Forskning

Johanna Levallius

Postdoktor

Karolin Lindberg

Doktorand

Louise Högdahl

Doktorand

Suzanne Petersson

Anknuten till Forskning