Andreas Birgegårds forskargrupp

This page in English

Ätstörningar

Det övergripande syftet med programområdet ätstörningar är att stimulera ökad framväxt av långsiktiga forskningsprojekt som behandlar aktuella kliniska problem och bidrar till utveckling av kunskap om behandling av ätstörningar.

Utveckling av kvalitetsregistersarbete har hög prioritet. Klinisk forskning kan förenklas betydligt om vården bedrivs med utgångspunkt i standardiserad metodik för bedömning och uppföljning.

Inom Stockholms området registreras för närvarande >90% av patienterna som påbörjar specialiserad ätstörningsvård i Stepwise, ett utvidgat kvalitetsregister som omfattar vetenskapligt standardiserade metoder för diagnostik, bedömning och självskattning av symptom.

Några exempel på specifika områden som är i behov av ökad uppmärksamhet inom forskningen är biologiska faktorers betydelse för ätstörningars uppkomst, bedömning och diagnostik av ätstörning, förekomst av ätstörning hos pojkar och män, och självbildsaspekter och neuropsykiatriska/neurokognitiva faktorers betydelse.

Forskningsprojekt

 •     ANGI-projektet - Genetiska faktorer vid anorexia nervosa
 •     Steg mot en mer kliniskt relevant ätstörningsdiagnostik
 •     Internetbaserad KBT för ätstörning
 •     ADHD och ätstörning
 •     Ätstörning och bariatrisk kirurgi
 •     Övervikt och ätstörning
 •     Självbild och ätstörningssymtom vid anorexi och bulimi
 •     Ätstörningsdiagnos, övriga psykiatriska diagnoser och självbild
 •     Validering av Structured Eating Disorder Interview
 •     Pålitlig och kliniskt relevant förändring vid ätstörningar
 •     Ätstörning och komorbida psykiatriska diagnoser
 •     Ätstörningar och trauma
 •     Nio-årsuppföljning av SUSÄTS-projektet
 •     Graviditet och ätstörningar
 •     Life Competency Triangulation (LIFT)
 •     Web-baserade insatser mot ätstörningar (WINST)

Utvalda publikationer

Diagnostic issues of binge eating in eating disorders.
Birgegård A, Clinton D, Norring C
Eur Eat Disord Rev 2013 May;21(3):175-83

DSM-IV versus DSM-5: implementation of proposed DSM-5 criteria in a large naturalistic database.
Birgegård A, Norring C, Clinton D
Int J Eat Disord 2012 Apr;45(3):353-61

Quality assurance of specialised treatment of eating disorders using large-scale Internet-based collection systems: methods, results and lessons learned from designing the Stepwise database.
Birgegård A, Björck C, Clinton D
Eur Eat Disord Rev ;18(4):251-9

Anorexic self-control and bulimic self-hate: differential outcome prediction from initial self-image.
Birgegård A, Björck C, Norring C, Sohlberg S, Clinton D
Int J Eat Disord 2009 Sep;42(6):522-30

Gruppmedlemmar

Andreas BirgegårdAnknuten, Forskargruppsledare
David ClintonAdjunkt, adjungerad
Emma ForsénAnknuten, Postdoc
Louise HögdahlForskarstuderande
Elisabet LannfeltAnknuten
Johanna LevalliusAnknuten, Postdoc
Karolin LindbergForskarstuderande
Elin MonellForskarstuderande
Sara NorringAnknuten
Claes NorringProfessor, adjungerad
Gunilla Paulson KarlssonAnknuten
Suzanne PeterssonAnknuten, Postdoc
Joakim de Man LapidothAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri