Skip to main content

Andreas Birgegårds forskargrupp

Ätstörningar

Det övergripande syftet med programområdet ätstörningar är att stimulera ökad framväxt av långsiktiga forskningsprojekt som behandlar aktuella kliniska problem och bidrar till utveckling av kunskap om behandling av ätstörningar.

Utveckling av kvalitetsregistersarbete har hög prioritet. Klinisk forskning kan förenklas betydligt om vården bedrivs med utgångspunkt i standardiserad metodik för bedömning och uppföljning.

Inom Stockholms området registreras för närvarande >90% av patienterna som påbörjar specialiserad ätstörningsvård i Stepwise, ett utvidgat kvalitetsregister som omfattar vetenskapligt standardiserade metoder för diagnostik, bedömning och självskattning av symptom.

Några exempel på specifika områden som är i behov av ökad uppmärksamhet inom forskningen är biologiska faktorers betydelse för ätstörningars uppkomst, bedömning och diagnostik av ätstörning, förekomst av ätstörning hos pojkar och män, och självbildsaspekter och neuropsykiatriska/neurokognitiva faktorers betydelse.

Forskningsprojekt

 • ANGI-projektet - Genetiska faktorer vid anorexia nervosa
 • Steg mot en mer kliniskt relevant ätstörningsdiagnostik
 • Internetbaserad KBT för ätstörning
 • ADHD och ätstörning
 • Ätstörning och bariatrisk kirurgi
 • Övervikt och ätstörning
 • Självbild och ätstörningssymtom vid anorexi och bulimi
 • Ätstörningsdiagnos, övriga psykiatriska diagnoser och självbild
 • Validering av Structured Eating Disorder Interview
 • Pålitlig och kliniskt relevant förändring vid ätstörningar
 • Ätstörning och komorbida psykiatriska diagnoser
 • Ätstörningar och trauma
 • Nio-årsuppföljning av SUSÄTS-projektet
 • Graviditet och ätstörningar
 • Life Competency Triangulation (LIFT)
 • Web-baserade insatser mot ätstörningar (WINST)

Utvalda publikationer

30985173

30287268

30178543

30094893

30030942

29911514

29942510

29781234

29671779

29080248

28542783

28580647

30420737

28494655

28506295

28213339

28580141

28392917

27808013

30135806

27137979

26629343

26769444

26416590

26453121

26309737

24729193

Evaluating reliable and clinically significant change in eating disorders: comparisons to changes in DSM-IV diagnoses.
Ekeroth K, Birgegård A
Psychiatry Res 2014 May;216(2):248-54

Self-image and eating disorder symptoms in normal and clinical adolescents.
Forsén Mantilla E, Bergsten K, Birgegård A
Eat Behav 2014 Jan;15(1):125-31

Self-image and suicide in a Swedish national eating disorders clinical register.
Runfola C, Thornton L, Pisetsky E, Bulik C, Birgegård A
Compr Psychiatry 2014 Apr;55(3):439-49

The prevalence and impact of trauma history in eating disorder patients.
Backholm K, Isomaa R, Birgegård A
Eur J Psychotraumatol 2013 ;4():

Clinical characteristics and distinctiveness of DSM-5 eating disorder diagnoses: findings from a large naturalistic clinical database.
Ekeroth K, Clinton D, Norring C, Birgegård A
J Eat Disord 2013 ;1():31

How effective is bibliotherapy-based self-help cognitive behavioral therapy with Internet support in clinical settings? Results from a pilot study.
Högdahl L, Birgegård A, Björck C
Eat Weight Disord 2013 Mar;18(1):37-44

DSM-IV versus DSM-5: implementation of proposed DSM-5 criteria in a large naturalistic database.
Birgegård A, Norring C, Clinton D
Int J Eat Disord 2012 Apr;45(3):353-61

Eating disorder examination questionnaire and clinical impairment assessment questionnaire: general population and clinical norms for young adult women in Sweden.
Welch E, Birgegård A, Parling T, Ghaderi A
Behav Res Ther 2011 Feb;49(2):85-91

How do eating disorder patients eat after treatment? Dietary habits and eating behaviour three years after entering treatment.
Hansson L, Björck C, Birgegård A, Clinton D
Eat Weight Disord 2011 Mar;16(1):e1-8

Gruppmedlemmar

Andreas BirgegårdAnknuten, Forskargruppsledare
David ClintonAdjunkt, adjungerad
Emma ForsénAnknuten, Postdoc
Louise HögdahlForskarstuderande
Johanna LevalliusAnknuten, Postdoc
Karolin LindbergForskarstuderande
Anna Magnusson CollsiööAdministratör
Elin MonellForskarstuderande
Sara NorringAnknuten
Claes NorringAnknuten
Suzanne PeterssonAnknuten, Postdoc