ADA-lab. KI/CMM

Laboratoriet för forskning och analys av anti-läkemedels antikroppar (ADA) Karolinska Institutet (KI) och Centrum för Molekylär Medicin (CMM)

Needle with a drop of blood

Kroniska sjukdomar behandlas idag alltmer med biologiska läkemedel och detta är ett mycket viktig framsteg för de patienter som tidigare saknat effektiva behandlings-alternativ. Dessvärre reagerar immunsystemet mot parenteralt tillförda läkemedel (de som ges som injektioner eller infusioner) och det kan bildas s.k. anti-läkemedelsantikroppar (anti-drug antibodies, ADA). Höga nivåer av ADA kan blockera den önskade effekten av behandlingen och patienten kan då behöva byta behandlingspreparat. Alla biologiska läkemedel kan potentiellt ge en aktivering av immunsystemet, men till vilken grad varierar med typ av preparat, formulering, dos, administrationssätt och frekvens, samt faktorer som har med patientens fysiologi och sjukdom att göra. Den kliniska relevansen av ADA beror på hur höga nivåer (titrar) patienten utvecklar samt om de är neutraliserade och kvarstående över lång tid.

För nya läkemedel och biosimilarer som godkänns måste man i den regulatoriska utvärderingen ange hur immunogent preparatet är och hur stor andel av de behandlade patienterna i den kliniska prövningen som utvecklat ADA. Dessa data är tyvärr inte direkt överförbara i klinisk praxis på den mer variationsrika population av patienter som sedan behandlas över längre tid. För att kunna garantera att alla behandlade patienter kontinuerligt över tid har önskad effekt av sin behandling kan det behövas en monitorering över om deras immunförsvar reagerar på behandlingen eller ej.

Vi kan mäta ADA och läkemedelsnivåer med olika immunologiska tester och därmed på ett tidigt stadium identifiera vilka patienter som förlorat effekten av sin behandling. Vår ambition är att i samverkan med sjukvården jobba med implementering, uppföljning och utvärdering av processer för att införa rutinmässiga tester av ADA för patienter som behandlas med biologiska läkemedel och att bedriva forskning om den potentiella kliniska relevansen av ADA.

Vi erbjuder också analyser av ADA med följande tester där kostnaderna för analyserna betalas av användarna:

Neutraliserande anti-läkemedelsantikroppar (nADA eller NAb) mot interferon beta (IFNbeta) med en bioassay (iLite, Eurodiagnistica, Malmö)

  • Screening för nADA mot IFNbeta: 3125 SEK
  • Screening och titrering av nADA mot IFNbeta (för de ca 20% som blir positiva): 5000 SEK

ADA mot natalizumab (Tysabri) med ELISA (BiogenIdec, ”bridging” ELISA)

  • Screening av ADA mot Tysabri: 2500 SEK

Analys av ADA mot rituximab (Mabthera) sker med en ny metod baserad på electrochemiluminiscens (ECL) som använder Meso Scale Discovery (MSD) plattformen

  • Screening, inklusive titrering om provet är positivt: 4200 SEK

Från och med juni 2021 kommer vi att vara officiell underleverantör till Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, som gör andra tester för ADA och då kommer ADA mot rituximab också att gå att beställa genom TakeCare.

Informationsbrev till kliniker 

Från och med november 2007 finns svaren från ADA analyser för MS patienter i MS-registret. Du kan registrera MS patienter och hämta remisser från Svenska MS-registrets hemsida som är en del av Svenska Neuroregistren.

Svenska Neuroregister

Remisser kan också hämtas direkt här:

Tysabri remiss

Interferon remiss

Rituximab remiss

För andra patientkategorier skickas skriftligt svar till den klinik som anges på remissen.

För patienter som behandlas med TNF-blockerande läkemedel rekommenderas screening av läkemedelsnivåer med ELISA som beställs genom TakeCare och utförs av Klinisk Immunologi på Karolinska Universitetssjukhuset. De prover som i dalvärdet (direkt före nästa dos) innehåller mycket låga nivåer av läkemedel (<0,2 µg/ml) går vidare till analys av ADA med ELISA på Klinisk Immunologi. De prover som ligger över 0,2 µg/ml men under det som kan anses vara en optimal dos, kan innehålla immunkomplex som bildas av läkemedlet och ADA och dessa kan analyseras med PandA varianten av ECL på MSD plattform i ADA lab.

PandA infliximab remiss

Välkommen att skicka in era prover!

Docent Anna Fogdell-Hahn, Dr. Katharina Fink och professor Jan Hillert

Publikationer:

Rituximab (Mabthera and MS)

Rituximab in multiple sclerosis: Frequency and clinical relevance of anti-drug antibodies.
Dunn N, Juto A, Ryner M, Manouchehrinia A, Piccoli L, Fink K, et al
Mult. Scler. 2018 08;24(9):1224-1233

IFNbeta ADA and MS

Development and validation of cell-based luciferase reporter gene assays for measuring neutralizing anti-drug antibodies against interferon beta.
Hermanrud C, Ryner M, Luft T, Jensen PE, Ingenhoven K, Rat D, et al
J. Immunol. Methods 2016 Mar;430():1-9

Development and Validation of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Detection of Binding Anti-Drug Antibodies against Interferon Beta.
Ingenhoven K, Kramer D, Jensen PE, Hermanrud C, Ryner M, Deisenhammer F, et al
Front Neurol 2017 ;8():305

Clinical practice of analysis of anti-drug antibodies against interferon beta and natalizumab in multiple sclerosis patients in Europe: A descriptive study of test results.
Link J, Ramanujam R, Auer M, Ryner M, Hässler S, Bachelet D, et al
PLoS ONE 2017 ;12(2):e0170395

Occurrence of Anti-Drug Antibodies against Interferon-Beta and Natalizumab in Multiple Sclerosis: A Collaborative Cohort Analysis.
Bachelet D, Hässler S, Mbogning C, Link J, Ryner M, Ramanujam R, et al
PLoS ONE 2016 ;11(11):e0162752

Anti-interferon beta antibody titers strongly correlate between two bioassays and in vivo biomarker expression, and indicates that a titer of 150 TRU/mL is a biologically functional cut-point.
Hermanrud C, Ryner ML, Engdahl E, Fogdell-Hahn A
J. Interferon Cytokine Res. 2014 Jul;34(7):498-504

Prevalence of anti-drug antibodies against interferon beta has decreased since routine analysis of neutralizing antibodies became clinical practice.
Jungedal R, Lundkvist M, Engdahl E, Ramanujam R, Westerlind H, Sominanda A, et al
Mult. Scler. 2012 Dec;18(12):1775-81

Inhibition of endogenous interferon beta by neutralizing antibodies against recombinant interferon beta.
Sominanda A, Lundkvist M, Fogdell-Hahn A, Hemmer B, Hartung HP, Hillert J, et al
Arch. Neurol. 2010 Sep;67(9):1095-101

Multiple sclerosis patients lacking oligoclonal bands in the cerebrospinal fluid are less likely to develop neutralizing antibodies against interferon beta.
Lundkvist M, Greiner E, Hillert J, Fogdell-Hahn A
Mult. Scler. 2010 Jul;16(7):796-800

Neutralizing antibodies against interferon β: fluctuation is modest and titre dependent.
Sominanda A, Hillert J, Fogdell-Hahn A
Eur. J. Neurol. 2009 Jan;16(1):21-6

Comparative study of four different assays for the detection of binding antibodies against interferon-beta.
Gneiss C, Brugger M, Millonig A, Fogdell-Hahn A, Rudzki D, Hillert J, et al
Mult. Scler. 2008 Jul;14(6):830-6

In vivo bioactivity of interferon-beta in multiple sclerosis patients with neutralising antibodies is titre-dependent.
Sominanda A, Hillert J, Fogdell-Hahn A
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008 Jan;79(1):57-62

Interferon beta preparations for the treatment of multiple sclerosis patients differ in neutralizing antibody seroprevalence and immunogenicity.
Sominanda A, Rot U, Suoniemi M, Deisenhammer F, Hillert J, Fogdell-Hahn A
Mult. Scler. 2007 Mar;13(2):208-14

Natalizumab (Tysabri) ADA and MS

Characterization of anti-natalizumab antibodies in multiple sclerosis patients.
Lundkvist M, Engdahl E, Holmén C, Movérare R, Olsson T, Hillert J, et al
Mult. Scler. 2013 May;19(6):757-64

Fatal neuroinflammation in a case of multiple sclerosis with anti-natalizumab antibodies.
Svenningsson A, Dring AM, Fogdell-Hahn A, Jones I, Engdahl E, Lundkvist M, et al
Neurology 2013 Mar;80(10):965-7

Occurrence of antibodies against natalizumab in relapsing multiple sclerosis patients treated with natalizumab.
Sørensen PS, Jensen PE, Haghikia A, Lundkvist M, Vedeler C, Sellebjerg F, et al
Mult. Scler. 2011 Sep;17(9):1074-8

A Swedish national post-marketing surveillance study of natalizumab treatment in multiple sclerosis.
Holmén C, Piehl F, Hillert J, Fogdell-Hahn A, Lundkvist M, Karlberg E, et al
Mult. Scler. 2011 Jun;17(6):708-19https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21228027

Översiktsartiklar:

Antidrug Antibodies: B Cell Immunity Against Therapy.
Fogdell-Hahn A
Scand. J. Immunol. 2015 Sep;82(3):184-90

Standardizing terms, definitions and concepts for describing and interpreting unwanted immunogenicity of biopharmaceuticals: recommendations of the Innovative Medicines Initiative ABIRISK consortium.
Rup B, Pallardy M, Sikkema D, Albert T, Allez M, Broet P, et al
Clin. Exp. Immunol. 2015 Sep;181(3):385-400

The case for measuring anti-drug antibodies in people with multiple sclerosis.
Lundkvist Ryner M, Farrell RA, Fogdell-Hahn A
Expert Rev Clin Immunol 2014 Jun;10(6):697-9

Anti-drug antibodies.
Warnke C, Hermanrud C, Lundkvist M, Fogdell-Hahn A.
Drugs and Therapy Studies 2012; volume 2:e11