Skip to main content

ADA-lab. KI/CMM

Laboratoriet för forskning och analys av anti-läkemedels antikroppar (ADA) Karolinska Institutet (KI) och Centrum för Molekylär Medicin (CMM)

Kroniska sjukdomar behandlas idag alltmer med biologiska läkemedel och detta är ett mycket viktig framsteg för de patienter som tidigare saknat effektiva behandlings-alternativ. Dessvärre reagerar immunsystemet mot parenteralt tillförda läkemedel (de som ges som injektioner eller infusioner) och det kan bildas s.k. anti-läkemedelsantikroppar (anti-drug antibodies, ADA). Höga nivåer av ADA kan blockera den önskade effekten av behandlingen och patienten kan då behöva byta behandlingspreparat. Alla biologiska läkemedel kan potentiellt ge en aktivering av immunsystemet, men till vilken grad varierar med typ av preparat, formulering, dos, administrationssätt och frekvens, samt faktorer som har med patientens fysiologi och sjukdom att göra. Den kliniska relevansen av ADA beror på hur höga nivåer (titrar) patienten utvecklar samt om de är neutraliserade och kvarstående över lång tid.

För nya läkemedel och biosimilarer som godkänns måste man i den regulatoriska utvärderingen ange hur immunogent preparatet är och hur stor andel av de behandlade patienterna i den kliniska prövningen som utvecklat ADA. Dessa data är tyvärr inte direkt överförbara i klinisk praxis på den mer variationsrika population av patienter som sedan behandlas över längre tid. För att kunna garantera att alla behandlade patienter kontinuerligt över tid har önskad effekt av sin behandling kan det behövas en monitorering över om deras immunförsvar reagerar på behandlingen eller ej.

Vi kan mäta ADA och läkemedelsnivåer med olika immunologiska tester och därmed på ett tidigt stadium identifiera vilka patienter som förlorat effekten av sin behandling. Vår ambition är att i samverkan med sjukvården jobba med implementering, uppföljning och utvärdering av processer för att införa rutinmässiga tester av ADA för patienter som behandlas med biologiska läkemedel och att bedriva forskning om den potentiella kliniska relevansen av ADA.

Vi erbjuder också analyser av ADA med följande tester där kostnaderna för analyserna betalas av användarna:

Neutraliserande anti-läkemedelsantikroppar (nADA eller NAb) mot interferon beta (IFNbeta) med en bioassay (iLite, Eurodiagnistica, Malmö)

  • Screening för nADA mot IFNbeta: 3125 SEK
  • Screening och titrering av nADA mot IFNbeta (för de ca 20% som blir positiva): 5000 SEK

ADA mot natalizumab (Tysabri) med ELISA (BiogenIdec, ”bridging” ELISA)

  • Screening av ADA mot Tysabri: 2500 SEK

Analys av ADA mot rituximab (Mabthera) sker med en ny metod baserad på electrochemiluminiscens (ECL) som använder Meso Scale Discovery (MSD) plattformen

  • Screening (ADA, pos/neg): 3000 SEK
  • Screening och titrering av ADA positiva prov: 6000 SEK

Från och med november 2007 finns svaren från ADA analyser för MS patienter i MS-registret. Du kan registrera MS patienter och hämta remisser från Svenska MS-registrets hemsida som är en del av Svenska Neuroregistren.

Svenska Neuroregister

Remisser kan också hämtas direkt här:

Interferon remiss

Tysabri remiss

Mabthera remiss

För andra patientkategorier skickas skriftligt svar till den klinik som anges på remissen.

För patienter som behandlas med TNF-blockerande läkemedel rekommenderas screening av läkemedelsnivåer med ELISA som beställs genom TakeCare och utförs av Klinisk Immunologi på Karolinska Universitetssjukhuset. De prover som i dalvärdet (direkt före nästa dos) innehåller mycket låga nivåer av läkemedel (<0,2 µg/ml) går vidare till analys av ADA med ELISA på Klinisk Immunologi. De prover som ligger över 0,2 µg/ml men under det som kan anses vara en optimal dos, kan innehålla immunkomplex som bildas av läkemedlet och ADA och dessa kan analyseras med PandA varianten av ECL på MSD plattform i ADA lab.

PandA infliximab remiss

Välkommen att skicka in era prover!

Docent Anna Fogdell-Hahn, Dr. Katharina Fink och professor Jan Hillert

Publikationer:

Rituximab (Mabthera and MS)

28762877

IFNbeta ADA and MS

26779831

28729851

28170401

27806057

24444338

22551640

20837854

20534645

18727672

18535018

17911184

17439886

Natalizumab (Tysabri) ADA and MS

23045379

23390173

21511692

21228027

Översiktsartiklar:

26098690

25959571

24780058

Anti-drug antibodies.
Warnke C, Hermanrud C, Lundkvist M, Fogdell-Hahn A.
Drugs and Therapy Studies 2012; volume 2:e11