Viktiga datum HT 2021 vid enheten för logopedi

På grund av rådande omständigheter äger forskningsseminarierna fortfarande rum via Zoom.

Predisputationsseminarium

Tisdagen den 7 september kl. 16:00-18:00.

Doktorand Åsa Mogren
Enheten för logopedi

Dubbelt doktorandseminarium

Tisdagen 14 september kl. 16:00-18:30.

Doktorand Emilie Hagberg
Enheten för logopedi

Påläsare: Susanne Rex, doktorand vid enheten för logopedi

Doktorand Fredrik Sand Aronsson
Enheten för logopedi

Påläsare: Hanna Steurer, doktorand vid enheten för logopedi

Postdoc seminarium

Torsdagen den 30 september kl.16:00-17:30.                             

Post doc Ulrika Marklund

Påläsare: Sofia Strömbergsson, biträdande lektor enheten för logopedi

Högre seminarium

Tisdagen den 12 oktober kl. 16:00-17:30

Professor Anette Lohmander
Enheten för logopedi

Predisputationsseminarium

Tisdagen den 26 oktober kl. 16:00-18:00.

Doktorand Marion Lieberman
Enheten för logopedi

Gästseminarium (prel.)

Torsdagen den 11 november kl. 16:00-17:30.

Professor Aravind Namasivayam
Profil på ResearchGate

Disputation (prel.)

Fredagen den 12 november kl. 13

Doktorand Åsa Mogren
Enheten för logopedi                  

Metodseminarium

Tisdagen den 23 november kl. 16:00-17:30

Post doc Anders Sand
Enheten för logopedi

Gästseminarium

Torsdagen den 2 december kl. 16:00-17:30.

Post Doc Helena Tegler

Disputation

Torsdagen den 16 december

Doktorand Marion Lieberman
Enheten för logopedi

Kontaktansvarig

Anna Peterson, Forskningsassistent, anna.peterson@ki.se

Vid uppkoppling via videolänk (ZOOM) lämnas aktuell länk i annons och på hemsida. Vid frågor om länk till seminarierna, kontakta vår tekniker johan.flodin@ki.se

AP
Innehållsansvarig:
Åsa Catapano
2021-11-22