Utbildning vid Enheten för logopedi

This page in English

utbildning logopediLogopedprogrammet

Enheten har huvudansvaret för kurserna vid det 4-åriga logopedprogrammet vid Karolinska Institutet, KI. Logopedprogrammet startade 1964 vid KI som den första logopedutbildningen i Sverige. Utbildningen leder till logopedexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen är flervetenskaplig och omfattar studier i logopedi, psykologi, fonetik, lingvistik och medicinska ämnen. Verksamhetsförlagd utbildning (klinisk praktik under handledning) ingår i utbildningen och efter examen kan logopedlegitimation sökas hos Socialstyrelsen.

Andra utbildningar vid Enheten för logopedi

Vid enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå – fristående kurser som kan ingå i en masterexamen i logopedi.

Våra lärare/forskare vid enheten undervisar även på t.ex. psykolog- och läkarprogrammen

Logopedi