Utbildning vid Enheten för logopedi

This page in English

UtbildningLogopedprogrammet

Enheten har huvudansvaret för kurserna vid det 4-åriga logopedprogrammet vid Karolinska Institutet, KI. Logopedprogrammet startade 1964 vid KI som den första logopedutbildningen i Sverige. Utbildningen leder till logopedexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen är flervetenskaplig och omfattar studier i logopedi, psykologi, fonetik, lingvistik och medicinska ämnen. Verksamhetsförlagd utbildning (klinisk praktik under handledning) ingår i utbildningen och efter examen kan logopedlegitimation sökas hos Socialstyrelsen.

Andra utbildningar vid Enheten för logopedi
Vid enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå – fristående kurser
– som kan ingå i en masterexamen i logopedi.
Våra lärare/forskare vid enheten undervisar även på t.ex. psykolog- och läkarprogrammen

Logopedi