Utbildning vid enheten för logopedi

Logopedprogrammet

Enheten har huvudansvaret för kurserna vid det 4-åriga logopedprogrammet vid Karolinska Institutet, KI.

Logopedprogrammet startade 1964 vid KI som den första logopedutbildningen i Sverige. Utbildningen leder till logopedexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen är flervetenskaplig och omfattar studier i logopedi, psykologi, fonetik, lingvistik och medicinska ämnen. Verksamhetsförlagd utbildning (klinisk praktik under handledning) ingår i utbildningen och efter examen kan logopedlegitimation sökas hos Socialstyrelsen.

Andra utbildningar vid enheten för logopedi

Vid enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå

– fristående kurser

– som kan ingå i en masterexamen i logopedi.


Våra lärare/forskare vid enheten undervisar även på t.ex. psykolog- och läkarprogrammen