Skip to main content

Utbildning vid CLINTEC

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC ansvarar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Utbildningsprogrammen är:

  • Audionomprogrammet
  • Logopedprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet

Institutionen har därutöver flera undervisningsuppdrag på Läkarprogrammet och Tandläkarprogrammet.

Institutionen har ca 210 registrerade doktorander och bedriver forskarutbildning inom 11 områden.

Grundutbildning

Forskarutbildning

Pristagare Karolinska Institutets Pedagogiska pris

År Pristagare
2014 Lars Henningsohn, universitetslektor Enheten för urologi
2012 Annika Wernerson, universitetslektor Enheten för medicinska njursjukdomar
2007 Kent Fridell, programdirektor Sektionen för radiografi
2006 Aino Fianu-Jonasson, universitetslektor Enheten för obstetrik/gynekologi
2001 Li Felländer-Tsai, professor Enheten för ortopedi
2000 Annika Sääf-Rothoff, universitetsadjunkt, studierektor Enheten för logopedi

Lika villkor för studenter

Du som anser att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder kan vända sig till någon som är anställd på Karolinska Institutet (KI), till exempel lärare, studievägledare, programdirektör, prefekt eller administratör.