Utbildning vid CLINTEC

This page in English

Grundnivå och avancerad nivå

Undervisning vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC ) ges i form av grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, vidareutbildning och forskarutbildning. CLINTEC har på uppdrag av Läkarprogrammets programnämnd kursansvar för flera kurser. Dessutom har CLINTEC programansvar för audionom-, röntgensjuksköterske- och logopedprogrammen. 

Mer om utbildning på grund- och avancerad nivå

Forskarnivå

CLINTEC har en mycket god aktivitet inom forskarutbildningen med ca 210 stycken registrerade forskarstuderande till licentiat respektive doktorsexamen. Vi examinerar och antar till forskarutbildning ca 8-10 studerande varje år inom 11 olika forskarutbildningsområden. Flertalet av våra forskarstuderande har som arbetsgivare, någon av de kliniker som CLINTEC samverkar med.

Mer om utbildning på forskarnivå

Nya doktorander

Läs mer om CLINTECs nyantagna doktorander

Pristagare Karolinska Institutets Pedagogiska pris

Lars Henningsohn2014
Lars Henningsohn, universitetslektor
Enheten för urologi
Läs mer >>
2012
Annika Wernerson, universitetslektor
Enheten för medicinska njursjukdomar
Läs mer >>
Kent Fridell2007
Kent Fridell, programdirektor
Sektionen för radiografi
Läs mer >>
Aino Fianu Jonasson2006
Aino Fianu-Jonasson, universitetslektor
Enheten för obstetrik/gynekologi
Läs mer >>
Li Tsai2001
Li Felländer-Tsai, professor
Enheten för ortopedi
Läs mer >>
Annika Sääf Rothoff2000
Annika Sääf-Rothoff, universitetsadjunkt, studierektor
Enheten för logopedi
Läs mer >>

Karolinska Institutets Pedagogiska pris

Institution