Skip to main content

Utbildning vid CLINTEC

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) ansvarar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram:

  • Audionomprogrammet
  • Logopedprogrammet och
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet.

Institutionen har därutöver flera undervisningsuppdrag på Läkarprogrammet och Tandläkarprogrammet.

Institutionen har ca 210 registrerade doktorander och bedriver forskarutbildning inom 11 områden.

Pristagare Karolinska Institutets Pedagogiska pris

År Pristagare
2014 Lars Henningsohn, universitetslektor Enheten för urologi
2012 Annika Wernerson, universitetslektor Enheten för medicinska njursjukdomar
2007 Kent Fridell, programdirektor Sektionen för radiografi
2006 Aino Fianu-Jonasson, universitetslektor Enheten för obstetrik/gynekologi
2001 Li Felländer-Tsai, professor Enheten för ortopedi
2000 Annika Sääf-Rothoff, universitetsadjunkt, studierektor Enheten för logopedi