Skip to main content

Utbildning - Radiologi

Huvudsakligen undervisning av läkarstudenter och röntgensjuksköterskor

Läkarstuderande: Vi fokuserar på bilddiagnostikens roll inom modern sjukvård, diagnostiska och terapeutiska möjligheter samt betonar vikten av kritiskt tänkande när man skickar remisser: Vilken typ av bildundersökning som beställs när. Detta uppnås genom teoretisk undervisning, seminarier samt praktik på Röntgenavdelningen, där allt sker. Ständigt pedagogiskt förbättrings- och utvecklingsarbete sker genom såväl enkäter som muntlig återkoppling.

Undervisning inom läkarprogrammet består av följande:

TERMIN 4 - MEDICINSK DIAGNOSTIK

12 föreläsningar
30 seminarier

TERMIN 7 - KIRURGI

C:a 35 studenter per termin, höstterminerna på engelska (international course)
Föreläsningar och seminarier - sammantaget 3 dagar
Deltagande i planering samt i tentamina; konstruktion av frågor och rättning enligt schema, deltagande i praktiska provet och muntliga delen

TERMIN 9 - NEUROLOGI

2 kurser/år
Föreläsningar basal neuroradiologi, 4 x2 timmar/år.

ANNAN UNDERVISNNING

T6 SVK Neurogeriatrik, neuropsykologikurs i universitetets regi

Det brukar vara 2x45 min katedral föreläsning och ett seminarium på ca 2h tillsammans med andra specialister.

För röntgenjuksköterskor är huvudmålet att utbilda radiologisk personal med goda färdigheter i att kunna utföra högkvalitativa bilddiagnostiska undersökningar, såväl rutinbilder som mer avancerade bildtagningar. Verksamhetsförlagd utbildning utgör ett viktigt och värdefullt komplement till den teoretiska undervisningen.

I all utbildning avseende joniserande strålning läggs vikt vid strålskydd och strålhygien