Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk

FOG-ledare

Anette Lohmander

Gruppen bedriver forskning om utveckling av och problem med tal och språk och hörsel samt kommunikation vid ogynnsamma förutsättningar hos barn och ungdomar inom tre delvis överlappande delområden; vid läpp-käk-gomspalt, hörselnedsättning och neurologiska utvecklingsavvikelser

Forskningen omfattar också utveckling av bedömningsmetoder, möjliga prediktorer för senare avvikelser, d v s om man tidigt kan förutsäga vilka barn som riskerar att utveckla avvikande tal samt utvärdering av behandling. Omgivningens och egen uppfattning av avvikande tal och kommunikation studeras för bedömning av konsekvens och betydelse för aktivitet och delaktighet.

FOG medlemmar

FOG-medlemmar
Namn Titel Funktion
Anette Lohmander Professor, leg logoped FOG-ledare
Jill Nyberg Med dr, leg logoped Forskare
Petra Peterson Läkare, plastikkirurg Doktorand
Ann Malmenholt Med dr, leg logoped Forskare
Ellinor Strandberg Leg logoped, MSc i logopedi Masterstudent
Liisi Raud Westberg Specialistlogoped Projektmedarbetare
Emelie Hagberg Leg logoped Doktorand
Anna Persson Med dr, Specialpedagog Forskare
Birgitta Tengroth Med dr, audiolog Forskare
Marion Lieberman Med dr, leg logoped Forskare
Anna Nyman Leg logoped Doktorand
Kristina Jansson Leg psykolog Doktorand
Anders Sand Fil dr, MA i psykologi Postdoktor

I samarbete med

I samarbete med
Namn Titel Funktion Lärosäte
Carmela Miniscalco Adjungerad professor, leg logoped Handledare Göteborgs universitet
Bibbi Hagberg Med dr, psykolog Forskare Göteborgs universitet
Christina Persson Professor, leg logoped Forskare Göteborgs universitet
Fransisco Lacerda Professor, civ. ing. Forskare Stockholms universitet
Lisa Gustavsson Fil dr Forskare Stockholms universitet
Kristina Klintö Med dr, logoped Forskare Lunds universitet
Traci Flynn Med dr Forskare University of Newcastle

Forskningsprojekt

Projektgruppen Joller till tal

bedriver dels forskning om tidig utveckling av tal/språk/ kommunikation, hos barn med medfödda eller tidiga ogynnsamma förutsättningar såsom gomspalt (LKG), hörselskada/nedsättning (HNS), neurologisk utvecklingsavvikelse (NUA) eller extrem prematuritet (EP), dels om metoder för screening och bedömning av joller och tidigt tal/expressivt språk. Inkluderar projektet Jollerkoll.

Projektgruppen Tal vid LKG 

undersöker hur av metod för operation av gomspalten hos barn födda med läpp-, käk- och/eller gomspalt (LKG) påverkar hur talet utvecklas. Det undersöks longitudinellt regionalt i LKG-teamet, nationellt i en intercenterstudie samt internationellt i två randomiserade kontrollerade studier:

Hur avvikande tal uppfattas av omgivningen, dvs jämnåriga barn och av vuxna och hur unga vuxna upplever sitt tal och sin kommunikation undersöks också.

Utvalda publikationer

Joller till tal

Lohmander A, Raud Westberg L, Olsson S, Tengroth B, Flynn T. Canonical babbling and early consonant development related to hearing in children with otitis media with effusion with or without cleft palate. Cleft Palate-Craniofac J. Online ahead of print, Oct. 2020. PMID: 3308435

Willadsen E, Persson C, Patrick K, Lohmander A, Oller DK. Assessment of prelinguistic vocalizations: a comparison of reliability in naturalistic listening in real time and phonetic transcription. Clinical Linguistics Phonetics, 2020;34(7):593-616. PMID: 3171131

Lieberman M, Lohmander A, Gustavsson L. Parents’ contingent responses in communication with 10-month-old infants with typical or late babbling. Clinical Linguistics Phonetics, 2019;33:1050-1062.

Raud Westberg L, Höglund Santamarta L, Karlsson J, Nyberg J, Neovius E, Lohmander A. Longitudinal speech outcome in young children born with unilateral cleft lip and palate treated with one- or two-stage palatal repair and the impact of early intervention. Logopedics Phoniatrics Vocology, 2019;44:58-66.

Nyman A, Lohmander A. Babbling in children with neurodevelopmental dsability and a simplified way of measuring canonical babbling ratio. Clincal Linguistics Phonetics, 2018;32:114-127.

Lohmander A, Holm K, Eriksson E, Lieberman M. Observation method identifies that a lack of canonical babbling can indicate future speech and language problems. Acta Paediactrica, 2017;106(6):935-943.

Lieberman M, Lohmander A. Observation is a valid way of assessing common variables in typical babbling and identifies infants who need further support. Acta Paediatrica, 2014;103:1251–1257.

Klintö K, Salameh E-K, Olsson M, Flynn T, Svensson H, Lohmander A. Phonology in Swedish-speaking 3-year-olds born with cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 18 months. Int J Language Communication Disorders, 2014;49:240-254.

Lohmander A, Olsson M, Flynn T. Early Consonant Production in Swedish Infants with and without Unilateral Cleft Lip and Palate and Two-stage Palatal Repair. Cleft Palate-Craniofac J, 2011;48:271-285.

Tal, språk, hörsel vid LKG 

Tengroth B, Lohmander A, Hederstierna C. Hearing thresholds concurrent with OME in young children with and without cleft palate. Cleft Palate Craniofac J.2020;57:616-623. PMID: 31769302

Malmenholt, A, McAllister A, Lohmander A. Orofacial function, articulation proficiency and intelligibility in 5-year-old children born with cleft lip and palate. Cleft Palate-Craniofacial J. 2019;56:321-330. PMID: 29906219

Shaw W, SembG, LohmanderA, Persson C, WilladsenE, Clayton-SmithJ, TrindadeIK, MunroKJ, GambleC, HarmanNH, ConroyEJ, WeichartD, WilliamsonP. Timing Of Primary Surgery for cleft palate (TOPS): Protocol for a randomised trial of palate surgery at 6 months versus 12 months of age. British Medical Journal Open, 2019;9:e029780. PMID: 31300507

Klintö K, Brunnegård K, Havstam C, Appelqvist M, Hagberg E, Taleman A-S, Lohmander A. Speech in 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate – a prospective Swedish intercenter study. J Plast Surg Hand Surgery, 2019;53:309-315. PMID: 31107134

Yamashita R, Granqvist G, Borg E, Lohmander A. Reliability of hypernasality rating: comparison of three different methods for perceptual assessment. Cleft Palate-Craniofac J, 2018:55(8);1060-1071. PMID: 29634363

Klintö K, Lohmander A. Does the recording medium influence phonetic transcription of cleft palate speech? Int J Language Communication Disorders, 2017;52(4):440-449. PMID: 27624515

Lohmander A, Persson C, Willadsen E, Lundeborg I, Alaluusua S, Aukner R, et.al. Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 4. Speech outcomes in 5-year-olds - velopharyngeal competency and hypernasality. J Plast Surg Hand Surgery, 2017;51:26-36. PMID: 28218551

Willadsen E, Lohmander A, Persson C, Lundeborg I, Alaluusua S, Aukner R, et.al. Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 5. Speech outcomes in 5-year-olds - consonant production and errors. J Plast Surg Hand Surgery, 2017;51:37-50. PMID: 28218556

Flynn T, Lohmander A. A longitudinal study of hearing and middle ear status in individuals with UCLP. Otology & Neurology, 2014;35:989-996. PMID: 24892368

Klintö K, Salameh E-K, Olsson M, Flynn T, Svensson H, Lohmander A. Development of phonology and articulation in toddlers born with and without unilateral cleft lip and palate. Int J Language Communication Disorders, 2014;49:240-254. PMID: 24180229

Nyberg J, Peterson P, Lohmander A. Speech outcomes at age 5 and 10 years in unilateral cleft lip and palate after one-stage palatal repair with Minimal Incision Technique - a longitudinal perspective. Int J Pediatric Otorhinolaryngology, 2014;78:1662-1670. PMID: 25112165

Lohmander A, Friede H, Lilja J. Long-term, longitudinal follow-up of individuals with unilateral cleft lip and palate after the Gothenburg primary early veloplasty and delayed hard palate closure protocol: Speech outcome. Cleft Palate-Craniofac J, 2012;49:657-671. PMID: 22364610

Klintö K, Salameh E-K, Svensson H, Lohmander A. The impact of speech material on speech judgement in children with and without cleft palate. International Journal of Language & Communication Disorders, 2011;46:348-60. PMID: 21575075

Lohmander A, Persson C. A longitudinal study of speech production in Swedish children with cleft palate and two-stage palatal repair. Cleft Palate-Craniofacial J, 2008;45:32-41. PMID: 18215097

Lohmander A, Friede H, Elander A, Persson C, Lilja J. Speech development in patients with unilateral cleft lip and palate treated with different delays of hard palate closure after early velar repair: a longitudinal perspective. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surgery, 2006;46:267-274. PMID: 17065115