Team Claude Marcus

Professor Claude Marcus driver flera forskningsprojekt som strävar efter att hjälpa barn och unga och deras familjer att få ett hälsosamt liv utan övervikt.

Forskningsprojekt

Medarbetare 

Våra medarbetare - Team Claude Marcus

Claude Marcus
Professor, barnläkare, forskargruppsledare
claude.marcus@ki.se

Linnea Bergqvist
Hälsopedagog, doktorand
linnea.bergqvist@ki.se

Markus Brissman
Leg. sjukgymnast, doktorand
markus.brissman@sll.se

Pernilla Danielsson Liljeqvist
Leg. barnsjuksköterska, PhD
pernilla.danielsson-liljeqvist@sll.se

Anna Ek
Leg. dietist, PhD
anna.ek@ki.se

Anna E Ek
Leg. Barnläkare, doktorand
anna.ek.1@ki.se

Monika Grzeskowiak
Leg. Sjuksköterska, forskningssjuksköterska
monika.grzeskowiak@ki.se

Emilia Hagman
Nutritionist, PhD
emilia.hagman@ki.se

Linnea Johansson
Leg fysioterapeut, doktorand
linnea.el.johansson@sll.se

Louise Lindberg
Folkhälsovetare, PhD
louise.lindberg@ki.se

Resthie Putri
Läkare, forskningsassistent
Resthie.putri@ki.se 

CM
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-03-10