Skip to main content

Talteknologi, fonetik – och logopedi!

Den internationella konferensen Interspeech (www.interspeech2017.org) samlar forskare från olika vetenskapsområden med ett gemensamt intresse för talat språk. Under konferensen presenteras nya rön inom talteknologi och fonetik, liksom nya tillämpningar med logopedisk relevans, såsom verktyg för analys och modellering av röst, teknik för att öka förståeligheten i dysartriskt tal och sociala robotar som verktyg för att stimulera talad interaktion hos barn med autismspektrumstörning.

Detta år anordnades konferensen 20-24/8 i Stockholm, av KI, Stockholms universitet och KTH. Sofia Strömbergsson från Enheten för logopedi representerade KI i den tekniska programkommittén, tillsammans med kollegorna Joakim Gustafsson (KTH) och Mattias Heldner (SU).

En av konferensens huvudtalare var Björn Lindblom, professor emeritus på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet och en levande legend inom området. Han intervjuades av DN i anslutning till sitt föredrag,
se http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/professorn-vi-saknar-talorgan/.

Konferensens program hittas här: http://www.interspeech2017.org/agenda/, och konferensens alla bidrag finns tillgängliga att läsa här: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/.