Tal- och språkstörningar hos vuxna

Hos personer med kroniska neurologiska sjukdomar eller skador kan rösten och talet påverkas av sjukdomen/skadan. Detta förekommer t ex vid Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS), stroke, vid ärftliga sjukdomar som påverkar lillhjärnan eller vid höga ryggmärgsskador.

patient

Projektgruppsledare

Ellika Schalling

Inom projektgruppen arbetar vi med att kartlägga symtombild och konsekvenser av röst- och talpåverkan vid neurologisk sjukdom/skada. Även könsskillnader i olika åldrar mellan unga män och unga kvinnor som stammar studeras. Gruppen ägnar sig också åt att utveckla och utvärdera effekter av olika logopediska behandlingsmetoder för personer med kroniska neurologiska sjukdomar och skador.

För personer med Parkinsons sjukdom utvecklas metodik samt utvärderas effekter av biofeedback med hjälp av bärbar röstackumulatorutrustning. I en randomiserad kontrollerad studie undersöks behandlingseffekter, inklusive neuroplastiska förändringar, efter ett nytt program för intensiv gruppbehandling av tal och kommunikation (HiCommunication) vid Parkinsons sjukdom.

Vidare studeras effekter av intensivbehandling av afasi och förvärvad talapraxi efter stroke. Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och talApraxi (MIRAA) är en modell för intensivrehabilitering av språk- och talstörning efter stroke som utvecklats av medlemmar i gruppen. Implementering av detta arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård samt behandlingseffekter studeras i MIRAA-studien.

Projektgruppens medlemmar

Projektgruppens medlemmar
Namn Titel Funktion
Ellika Schalling Docent, leg logoped Projektgruppsledare
Maria Södersten Adjungerad professor, leg logoped Forskare
Per Östberg Docent, leg logoped Handledare
Kerstin M Johansson Med. dr., leg logoped Forskare
Joakim Körner Gustafsson Med.dr., leg logoped Forskare
Helena Hybbinette Leg logoped Doktorand
Ineke Samson Specialistlogoped Doktorand
Marika Schütz Leg logoped Doktorand
Hanna Steurer Leg logoped Doktorand

I samarbete med

I samarbete med
Namn Titel Funktion Lärosäte
Lena Hartelius Professor, leg logoped Forskare Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Ingrid Henriksson Universitetslektor, leg logoped Handledare Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Trandur Ulfarsson PhD, leg läkare Handledare Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Sten Ternström Professor, civ. ing. Handledare Tal Musik Hörsel (TMH) Kungliga Tekniska Högskolan
Elisabeth Lindström Docent, leg logoped Handledare Enheten för logopedi, Åbo Akademi
Agneta Herlitz Professor Handledare Sektionen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Påvel Lindberg Docent, leg fysioterapeut Handledare Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet
Catharina Nygren Deboussard Med dr, överläkare Handledare Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet
Erika FranzénDocent Docent, fysioterapeut Forskare Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Fredrik Karlsson Docent Forskare Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Forskningsprojekt

  • Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med bärbar röstackumulator (Joakim Körner Gustafsson, Maria Södersten, Sten Ternström, Ellika Schalling)

  • Talandning och röstfunktion efter skada mot nedre delen av halskotpelaren: implikationer för behandling respektive utvärdering av behandlingseffekter (Kerstin Johansson)

  • Effekter av exspiratorisk muskelstyrketräning (EMST) på röst, tal och sväljning vid Parkinsons sjukdom och multipel skleros (Kerstin Johansson medforskare i projekt med professor Lena Hartelius)

  • Talapraxi – förekomst, differentialdiagnostik, förlopp, samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke (Helena Hybbinette, Per Östberg, Påvel Lindberg, Catharina Nygren Deboussard, Ellika Schalling)

  • Stamning ur ett genusperspektiv (Ineke Samson, Elisabeth Lindström, Ellika Schalling)

  • Intensivrehabilitering vid afasi och talapraxi (Marika Schütz, Ingrid Henriksson, Trandur Ulfarsson, Åke Nygren, Ellika Schalling)

  • Implementering av MIRAA (Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och talApraxi) i svensk hälso- och sjukvård (Marika Schütz, Ingrid Henriksson, Trandur Ulfarsson, Åke Nygren, Ellika Schalling)

  • Behandlingseffekter efter intensiv gruppbehandling av tal och kommunikation (HiCommunication) för personer med Parkinsons sjukdom (Ellika Schalling, Hanna Steurer i samarbete med Erika Franzen mfl)

Utvalda publikationer

Samson I, Lindström E, Herlitz A, Schalling E. (2020). Larger reported impact of stuttering in teenage females, compared to males – a comparison of teenagers’ result on Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES)  

Journal of Fluency Disorders, 2020 Dec 8;67:105822. doi: 10.1016/j.jfludis.2020.105822. Online ahead of print.PMID: 33348210

Johansson, H., Freidle, M., Ekman, U., Schalling, E., Leavy, B., Svenningsson, P., Hagströmer, M., & Franzén, E. (2020). Feasibility Aspects of Exploring Exercise-Induced Neuroplasticity in Parkinson's Disease: A Pilot Randomized Controlled Trial. Parkinson's Disease2020, 2410863. https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1155/2020/241086

Karlsson, F., Schalling, E., Laakso, L., Johansson,K., Hartelius, L. (2020). Assessment of speech impairment in patients with Parkinson’s disease from acoustic quantifications of oral diadochokinetic sequences. Journal of Acoustical Society of America  Feb;147(2):839. doi: 10.1121/10.0000581.PMID: 32113309

Lohmander A, Klintö,K, Schalling E, Szabo Portela, A, Johansson K, McAllister, A. (2019). Students take charge of learning - using e-learning in perceptual assessment of speech. Scandinavian Journal of Educational Research. 1–13. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1716064

*Johansson K, *Schalling E, Hartelius L (2020). Self-reported changes in cognition,
communication and swallowing in multiple sclerosis: data from the Swedish MS
Registry and from a national survey. Folia Phoniatrica et Logopaedica Jan -21, 1–13. Advance online publication. https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1159/000505063

*shared first authorship

Körner Gustafsson J, Södersten M, Ternström S, Schalling E. Voice use in daily life studied with a portable voice accumulator in individuals with Parkinson’s disease and matched healthy controls. Journal of Speech Language Hearing Research, Nov 18;62(12):4324-4334. doi: 10.1044/2019_JSLHR-19-00037. Epub 2019 Dec 10

Franzen E, Johansson H, Freidle M, Ekman U, Benka Wallén M, Schalling E, Lebedev A, Lövdén M, Holmin S, Svenningsson P, Hagströmer M (2019). The EXPANd trial: Effects of exercise and exploring neuroplastic changes in people with Parkinson’s disease: a study protocol for a double-blinded randomized controlled trial NURL-D-19-00729, BMC-Neurology accepterad 191030

Näsström A-K, Schalling E. (2019) Development of a method for assessment of dysarthria in a foreign language: a pilot study. Logopedics Phoniatrics Volocology (accepted for publication 190725, doi: 10.1080/14015439.2019.1650392.

Körner Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E. (2018) Effect of Lee Silverman Voice Treatment on habitual voice use in Parkinson’s disease studied with a portable voice accumulator in a monozygotic twin patient-control pair. Logopedics Phoniatrics Vocology15, 1-10. doi: 10.1080/14015439.2018.1435718.

Johansson K, Seiger Å, Forsén M, Nilsson-Holmgren J, Hartelius L, Schalling E. (2018) The identification of individuals with spinal cord injury who are at risk for voice problems. International Journal of Language and Communication Disorders53(4):761-775.doi: 10.1111/1460-6984.12380.

Schalling E, Johansson K, Hartelius L. (2017) Speech and communication changes reported by persons with Parkinson’s disease. Folia Phoniatrica et Logopaedica , 69, 131–141 doi.org/10.1159/000479927

Lohmander A, McAllister A, Hansson K, Hartelius L, Blom Johansson M, Karlsson F, Samuelsson C, Schalling E, Södersten M, Östberg P, van Doorn J. (2017). "Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet - ett logopediskt ståndpunktsdokument. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139757

Vogel AP, Keage MJ, Johansson K, Schalling E. (2015) Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia.  Cochrane Database of Systematic Reviews, Nov 13;11:CD010169.

Wannberg P, Schalling E, Hartelius L. (2015) Perceptual assessment of dysarthria: Comparison of a general and a detailed assessment protocol. Logopedics Phoniatrics Vocology, 7, 1-9

Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E. (2015) Motor-Learning-Based adjustment of ambulatory feedback on vocal loudness for patients with Parkinson’s disease. Journal of Voice, 10. pii: S0892-1997(15)00120-4. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.06.003. [Epub ahead of print]

Van Stan J, Gustafsson J, Schalling E, Hillman R. (2014) Direct comparison of three commercially available devices for voice ambulatory monitoring and biofeedback. Perspectives on Voice and Voice Disorders, 24, 80-86

Schalling E, Hartelius L. (2013) Speech in spinocerebella ataxia. Brain & Language, 127(3),

Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M. (2013) Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson’s disease, Journal of Voice, 27(6), 729-37

Johansson K, Hartelius L, Kjellmer L, Fredriksson S, Schalling E. (2013) "I can walk briskly and talk at the same time’ – effects of Expiratory Muscle Strength Training (EMST) on respiration and speech in multiple sclerosis” Journal of Medical Speech-Language Pathology, 20(4), 70-76

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Schalling E. (2012) Effects of glossopharyngeal breathing in multiple sclerosis, a case-report. Multiple Sclerosis, 18(6), 905-8

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Klefbeck B, Schalling E. (2011) Effects of Glossopharyngeal Breathing on Voice and Speech in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury. International Journal of Therapy and Rehabilitation vol 18, no 9, 1-11

Hartelius, L., Schalling, E., Krull, D. & Lindblom, B. (2010). Formant transitions in ataxic speech: the shape and speed of formant trajectories in individuals with multiple sclerosis and control speakers. Journal of Medical Speech-Language Pathology 18(4), 54-60

ES
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2022-01-20