Skip to main content

Tal- och språkstörningar hos vuxna

patient

Projektgruppsledare

Ellika Schalling

Hos personer med kroniska neurologiska sjukdomar eller skador kan rösten och/eller talet påverkas av sjukdomen/skadan. Detta förekommer t ex vid Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS), stroke, vid ärftliga sjukdomar som påverkar lillhjärnan eller vid höga ryggmärgsskador. I olika projekt arbetar vi med att kartlägga symtombild och förekomst av röst- och talpåverkan vid neurologisk sjukdom/skada. Även könsskillnader i olika åldrar mellan unga män och unga kvinnor som stammar studeras. Gruppen ägnar sig också åt att utveckla och förbättra bedömningsmetoder avseende tal- och röstfunktionen samt av hur förändringar av kommunikationsförmågan påverkar individens liv. Vi arbetar vidare med att utveckla och utvärdera effekter av olika logopediska behandlingsmetoder för personer med kroniska neurologiska sjukdomar och skador.

Projektgruppens medlemmar

  Namn Titel Funktion
  Ellika Schalling Docent, leg logoped Projektgruppsledare
  Maria Södersten Docent, leg logoped Handledare
  Per Östberg Docent, leg logoped Handledare
  Kerstin M Johansson Med. dr., leg logoped Forskare
  Joakim Körner Gustafsson Leg logoped Doktorand
  Helena Hybbinette Leg logoped Doktorand
  Ineke Samson Klin adjunkt, leg logoped Doktorand
  Marika Schütz Leg logoped Masterstudent
  Ann-Christine Näsström Leg logoped Masterstudent

  I samarbete med

  vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

  Namn Titel Funktion
  Lena Hartelius Professor, leg logoped Forskare

  vid Tal Musik Hörsel (TMH) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

  Namn Titel Funktion
  Sten Ternström Professor, civ. ing. Handledare

  vid Enheten för logopedi, Åbo Akademin

  Namn Titel Funktion
  Elisabeth Lindström Docent, leg logoped Handledare

  vid sektionen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

  Namn Titel Funktion
  Agneta Herlitz Professor Handledare

  vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

  Namn Titel Funktion
  Påvel Lindberg Docent, leg fysioterapeut Handledare
  Catharina Nygren Deboussard Med dr, överläkare Handledare

  vid sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

  Namn Titel Funktion
  Erika FranzénDocent Universitetslektor, fysioterapeut Forskare

  Forskningsprojekt

  • Bedömning av tal- och röst samt kommunikativ delaktighet vid kronisk neurologisk sjukdom/skada (Ellika Schalling, Kerstin Johansson, Lena Hartelius)
  • Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulator (Joakim Körner Gustafsson, Maria Södersten, Sten Ternström, Ellika Schalling)
  • Talandning och röstfunktion efter skada mot nedre delen av halskotpelaren: implikationer för behandling respektive utvärdering av behandlingseffekter (Kerstin Johansson)
  • Talapraxi – förekomst, differentialdiagnostik, förlopp, samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke (Helena Hybbinette, Per Östberg, Påvel Lindberg, Catharina Nygren Deboussard, Ellika Schalling)
  • Stamning ur ett genusperspektiv (Ineke Samson, Elisabeth Lindström, Ellika Schalling)
  • Intensivrehabilitering vid dysartri och afasi (Marika Schütz, Per Östberg, Ellika Schalling)

  Utvalda publikationer

  • Wannberg P, Schalling E, Hartelius L. (2015) Perceptual assessment of dysarthria: Comparison of a general and a detailed assessment protocol. Logopedics Phoniatrics Vocology, 7, 1-9
  • Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E. (2015) Motor-Learning-Based adjustment of ambulatory feedback on vocal loudness for patients with Parkinson’s disease. Journal of Voice, 10. pii: S0892-1997(15)00120-4. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.06.003. [Epub ahead of print]
  • Van Stan J, Gustafsson J, Schalling E, Hillman R. (2014) Direct comparison of three commercially available devices for voice ambulatory monitoring and biofeedback. Perspectives on Voice and Voice Disorders, 24, 80-86
  • Schalling E, Hartelius L. (2013) Speech in spinocerebella ataxia. Brain & Language, 127(3),
  • Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M. (2013) Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson’s disease, Journal of Voice, 27(6), 729-37
  • Johansson K, Hartelius L, Kjellmer L, Fredriksson S, Schalling E. (2013) "I can walk briskly and talk at the same time’ – effects of Expiratory Muscle Strength Training (EMST) on respiration and speech in multiple sclerosis” Journal of Medical Speech-Language Pathology, 20(4), 70-76
  • Johansson K, Nygren-Bonnier M, Schalling E. (2012) Effects of glossopharyngeal breathing in multiple sclerosis, a case-report. Multiple Sclerosis, 18(6), 905-8
  • Johansson K, Nygren-Bonnier M, Klefbeck B, Schalling E. (2011) Effects of Glossopharyngeal Breathing on Voice and Speech in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury. International Journal of Therapy and Rehabilitation vol 18, no 9, 1-11
  • Hartelius, L., Schalling, E., Krull, D. & Lindblom, B. (2010). Formant transitions in ataxic speech: the shape and speed of formant trajectories in individuals with multiple sclerosis and control speakers. Journal of Medical Speech-Language Pathology 18(4), 54-60
  • Körner Gustafsson, J, Södersten M, Ternström S, Schalling E (2018). Long term effects of Lee Silverman Voice Treatment on daily voice use in Parkinson’s disease as measured with a portable voice accumulator. Logopedics Phoniatrics Vocology, 15, 1-10. doi: 10.1080/14015439.2018.1435718. [Epub ahead of print]
  • Johansson K, Seiger Å, Forsén M, Nilsson-Holmgren J, Hartelius L, Schalling E (2018) Assessment of voice, speech and communication changes associated with cervical spinal cord injury. International Journal of Language and Communication Disorders, 53(4):761-775. doi: 10.1111/1460-6984.12380. Epub 2018 Feb 24
  • Schalling E, Johansson K, Hartelius L. (2017). Speech and communication changes reported by persons with Parkinson’s disease. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 69, 131–141 https://doi.org/10.1159/000479927
  • Lohmander A, McAllister A, Hansson K, Hartelius L, Blom Johansson M, Karlsson F, Samuelsson C, Schalling E, Södersten M, Östberg P, van Doorn J. (2017). "Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet - ett logopediskt ståndpunktsdokument. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139757