Tal- och språkstörningar

Tal- och språkstörningar

Språkstörningar kännetecknas av svårigheter att formulera sig och/eller att förstå ord, meningar och texter och även att använda språket i olika samtalssituationer. En språkstörning kan drabba förmågan att använda språket i i olika samtalssituationer, i tal och skrift eller att det blir svårt att förstå vad andra säger eller att läsa.

Att tala är det effektivaste vanligaste sättet att uttrycka sig språkligt. Talstörning innebär att man inte kan eller har svårt att tala, producera själva språkljudet eller samordna språkljud till ord. Talstörning innebär att uttalet eller talflytet inte fungerar normalt. Störningen kan påverka tydligheten och göra talet svårförståeligt.

Tal- och språkstörningar kan indelas i medfödda/utvecklingsrelaterade eller förvärvade. Tal- och språkstörningar kan indelas i medfödda/utvecklingsrelaterade eller förvärvade. Medfödda och utvecklingsrelaterade tal- och språkproblem kan vara relaterade till kända tillstånd som cerebral pares och neuropsykiatriska funktionshinder, orsakas av fysiska eller motoriska skador eller missbildningar eller förekomma isolerat. Förvärvade tal- och språkstörningar hos vuxna orsakas ofta av stroke, traumatisk hjärnskada eller neurodegenerativa sjukdomar, t ex Parkinsons sjukdom och Altzheimers sjukdom.

Tal- och språkstörning hos barn

Tal- och språkstörning hos vuxna