Skip to main content

Rutiner för halvtidskontroll

Då en tillräckligt stor del av forskarutbildningsperioden förflutit och bedömningsbara resultat finns, men samtidigt tillräckligt tidigt för att kunna göra förändringar i projektet, ska varje doktorandprojekt presenteras och bedömas. En tumregel är två år efter registrering eller när motsvarande två års heltidsarbete utförts

Vad krävs för halvtidskontroll? Var god se KI:s riktlinjer enligt ovan.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan (enligt försättsbladet på ansökan) lämnas in, i original och enkelsidig, till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, för vidare handläggning av studierektor och prefekt.

Tänk på att det är flera underskrifter som krävs så var ute i god tid!

Blankett 1: Ansökan om halvtid vid CLINTEC (Word)

Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll