Skip to main content

Röstfunktion och röststörningar hos vuxna

Missing ALT text.
Röststörning

Projektgruppsledare

Maria Södersten

Området omfattar forskning om rösten hos patienter med olika typer av röststörningar såsom funktionella, organiska, neurologiska och hormonella. Flera projekt handlar om utveckling av metoder för att bättre kunna dokumentera och kvantifiera olika aspekter av röstfunktionen, andra om utveckling av behandlingsmetoder. Metoder för bedömning av röstfunktionen innefattar audio-perceptuell, akustisk och aerodynamisk analys av inspelningar som gjorts i en standardiserad inspelningsmiljö samt analyser från långtidsmätningar av röstanvändningen från vardagssituationer. Utveckling av frågeformulär och patientrapporterade mått som är anpassade för olika patientgrupper pågår. Metoderna är nödvändiga för att vi ska kunna utvärdera olika behandlingsinsatser såsom röstterapi, kirurgiska ingrepp på stämbanden och hormonbehandling.

Projektgruppens medlemmar

Namn Titel Funktion
Maria Södersten Docent, leg logoped Projektgruppsledare
Svante Granqvist Tekn.Dr., civ. ing. Forskare, handledare
Ellika Schalling Docent, leg logoped Handledare
Ulrika Nygren Med. dr., leg logoped Forskare
Joakim Körner Gustafsson Leg logoped Doktorand
Victoria Kelly Leg logoped Projektmedarbetare
Anita McAllister Docent, leg logoped Forskare

I samarbete med

Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Namn Titel Funktion
Stellan Hertegård Adj. professor, leg läkare Forskare

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Namn Titel Funktion
Sten Ternström Professor, civ. ing. Handledare
Annika Szabo Portela Med. dr., leg logoped Forskare
Peter Pabon Civ. ing. Doktorand

Åbo Akademi

Namn Titel Funktion
Sofia Holmqvist Jämsén Med. dr., logoped Forskare

Forskningsprojekt

Röstbeteende i det dagliga livet: Riskfaktorer för röstproblem relaterade till individen och till bakgrundsbuller.

Kartläggning med bärbar inspelningsutrustning av röstanvändning i vardagssituationer hos personer i olika åldrar, med olika arbeten, och hos patientgrupper med röststörningar

Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulator.

Testosterons effekter på rösten hos kvinnor som dopats och hos transmän som får testosteron som könsbekräftande behandling

Kartläggning av funktion och fysiska egenskaper för rör som används vid rörfonation och dess effekter på röstbildning

Utveckling av programvaran Visor för perceptuell bedömning av ljudstimuli, t ex med avseende på röstkvalitet

Resultat efter röstterapi och frekvenshöjande stämbandskirurgi hos transkvinnor – en uppföljningsstudie

Utveckling av frågeformulär och patientrapporterade mått om hur rösten fungerar som kan användas vid utvärdering av av olika behandlingsinsatser från patienternas perspektiv såsom röstterapi och kirurgiska ingrepp på stämbanden.

Resultat efter stämbandskirurgi av stämbandsknottror, efter pre- och postoperativ röstterapi samt röstvila baserat på uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister

Talandning och röstfunktion efter skada mot nedre delen av halskotpelaren: implikationer för behandling respektive utvärdering av behandlingseffekter.

Utvalda publikationer

 • Amarante Andrade P, Wistbacka G, Larsson H, Södersten M, Hammarberg B, Simberg S, Švec JG, Granqvist S. The flow and pressure relationships in different tubes commonly used for semi-occluded vocal tract exercises. Journal of Voice, 2015, 11. pii: S0892-1997(15)00015-6. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.02.004.
 • Granqvist S, Simberg S, Hertegård S, Holmqvist S, Larsson H, Lindestad P-Å, Södersten M, Hammarberg B. Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations - a pilot study. Logoped Phoniatr Vocol, 2015 Oct;40(3):113-21. doi: 10.3109/14015439.2014.913682. Epub 2014 May 28.
 • Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E. Motor-learning-based adjustment of ambulatory feedback on vocal loudness for patients with Parkinson’s Disease. J Voice, 2015 Jul 10. pii: S0892-1997(15)00120-4. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.06.003. [Epub ahead of print]
 • Johansson K, Strömbergsson S, Robieux C, McAllister A. Perceptual detection of subtle dysphonic traits in individuals with cervical spinal cord injury using an audience response systems approach. Journal of Voice, 2016 (in press). DOI: 10.1016/j.jvoice.2015.12.015.
 • Nygren U, Isberg B, Arver S, Hertegård S, Södersten M, Nordenskjöld A. Magnetic resonance imaging of the vocal folds in women with congenital adrenal hyperplasia and virilized voices. Accepted for publication Journal of Speech, Language, and Hearing Research
 • Nygren U, Nordenskjöld A, Arver S, Södersten M. Effects on voice fundamental frequency in trans men during testosterone treatment - a longitudinal study. Journal of Voice. 2015 Dec 8. pii: S0892-1997(15)00234-9. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.10.016. [Epub ahead of print]
 • Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Södersten M. Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson disease. J Voice, 2013;27(6):729-737.
 • Szabo Portela A, Hammarberg B, Södersten M. Speaking fundamental frequency and phonation time in vocally healthy preschool teachers measured with a voice accumulator. Folia Phoniatr et Logop. 2013;65:84–90.
 • Södersten M, Nygren U, Hertegård S, Dhejne C. Interdisciplinary program in Sweden related to transgender voice. Perspectives on voice and voice disorders. 2015 Vol 25 (2): 87-97. doi:10.1044/vvd25.2.87
 • Södersten M, Salomão G L, Ternström S, McAllister A. Voice use in patients with voice disorders and vocally healthy speakers based on two days voice accumulator information from a database Journal of Voice. 2015 Sep;29(5):646.e1-9. doi: 10.1016/j.jvoice.2014.09.006. Epub 2015 Jun 11.
 • Ternström, S., Pabon, P., Södersten, M. The Voice Range Profile: its function, applications, pitfalls and potential. Acta Acustica united with Acustica, [accepted 2015-08-10]. DOI 10.3813/AAA.918943