Röstfunktion och röststörningar

Området omfattar forskning om rösten hos patienter med olika typer av röststörningar samt hos transpersoner med könsdysfori.

Röststörning

Projektgruppsledare

Maria Södersten

Flera projekt handlar om utveckling av metoder för att bättre dokumentera och kvantifiera olika aspekter av röstfunktionen och att förbättra kliniska röstbehandlingsmetoder. Metoder för att utvärdera röstfunktionen inkluderar audio-perceptuell, akustisk och aerodynamisk analys av inspelningar gjorda i en standardiserad inspelningsmiljö, samt av långtidsmätningar inspelade med en bärbar röstackumulatorutrustning av röstanvändning i vardagsmiljö.

Utveckling av enkäter och patientrapporterade mått anpassas för olika patientgrupper. Metoderna är avgörande för att vi ska kunna utvärdera olika behandlingsinsatser såsom röstterapi, kirurgiska ingrepp i stämbanden och hormonbehandling.

Projektgruppens medlemmar

Projektgruppens medlemmar

Projektgruppens medlemmar
Namn Titel Funktion
Maria Södersten Adj. professor, logoped Projektgruppsledare
Svante Granqvist Lektor, civilingengör Forskare, handledare
Ellika Schalling Docent, logoped Forskare, handledare
Ulrika Nygren Med. dr., logoped Forskare, handledare
Anita McAllister Docent, logoped Forskare
Anders Sand Fil dr, Masterexamen i psykologi Postdoktor
Victoria Kelly Logoped Masterstudent
Anna Lundblad Logoped Masterstudent

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med
Namn Titel Funktion Lärosäte
Cecilia Dhejne Med dr., psykiatrier Forskare Anova, Karolinska Universitetssjukhuset
Jennifer Oates Professor, logoped Forskare La Trobe University Melbourne, Australien
Georgia Dacakis PhD, logoped Forskare La Trobe University Melbourne, Australien
Sterling Quinn Logoped Projektkoordinator La Trobe University Melbourne, Australien
Jaco Erasmus FRANZCP, Psykiater Forskare Monash Center Gender Clinic, Hampton East Victoria, Australien
David Azul PhD, logoped Forskare La Trobe University, Bendigo, Australien
Adrienne Hancock PhD, logoped Forskare The George Washington University, USA
Stellan Hertegård Adj. professor, foniater Forskar Enheten för öron, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institutet
Sten Ternström Professor, civilingenjör Forskare, handledare Kungliga Tekniska Högskolan
Greta Wistbacka PhD, logoped Forskare Åbo Akademi
Jenny Holmberg Logoped Doktorand Umeå Universitet
Fredrik Karlsson Docent, fonetiker Handledare Umeå Universitet
Ida Linander PhD, läkare Handledare Umeå Universitet

Forskningsprojekt

 • Utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstterapi för transkvinnor - en prospektiv studie. Ett internationellt samarbetsprojekt (Maria Södersten, Ulrika Nygren, Svante Granqvist, Cecilia Dhejne, Anders Sand, Jennifer Oates, Georgia Dacakis, Jaco Erasmus, Sterling Quinn).
 • Utveckling, validering och reliabilitetsprövning av ett nytt frågeformulär om rösten för personer med könsinkongruens som tilldelats kvinnligt kön vid födseln (Ulrika Nygren, David Azul, Adrienne Hancock).
 • Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med bärbar röstackumulator (Joakim Körner Gustafsson, Maria Södersten, Sten Ternström, Ellika Schalling).
 • Hur fungerar det? Röst tal och kommunikation. Intervjustudie av barn och förskollärare om kommunikation och ljudmiljö på förskolan (Anita McAllister).
 • Studier av rörfonation i vatten, hur dess fysikaliska egenskaper såsom bubbelfrekvens, tryck och flöde påverkar rösten samt registrering av normaldata för röstterapi (Svante Granqvist, Greta Wistbacka).
 • Utveckling av programvarorna RecVox för inspelning av fonetogram, Visor för perceptuell röstbedömning och Sopran för inspelning, processning och analys av ljudfiler (Svante Granqvist).
 • Subglottalt tryck och upplevd röstansträngning hos personer med godartade stämbandsförändringar före och efter intervention
 • Subglottalt tryck mätt med och utan bärfras samt med och utan visuell återkoppling (Anna Lundblad, Maria Södersten, Svante Granqvist).
 • Utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstterapi i grupp för transkvinnor
 • Utvärdering efter feminiserande röstbehandling med egenskattningar och lyssnarbedömning (Kelly, Ulrika Nygren, Maria Södersten).
 • Uppfattningar om femininitet och maskulinitet i rösten bland transpersoner med könsdysfori. (Jenny Holmberg, Maria Södersten, Ida Linander, Fredrik Karlsson).
 • Framtagande av handledning angående teknisk utrustning och procedurer, i syfte att säkerställa kvaliteten på röstinspelning i forskning och klinik (Svante Granqvist).

Utvalda publikationer

Azul D, Hancock A, Nygren U. Forces affecting voice function in gender diverse people assigned female at birth. Journal of Voice (Accepted for publication Jan 6th 2019).

Azul D, Nygren U, Södersten M, Neuschaefer-Rube, C (2017). Transmasculine People's Voice Function: A review of the currently available evidence. Journal of Voice 3(2):261.e9-261.e23. doi:10.1016/j.jvoice.2016.05.005.

Kelly V, Hertegård S, Eriksson J, Nygren U, Södersten M (2019). Effects of gender-confirming pitch-raising surgery in transgender women. A long-term follow-up study of acoustic and patient-reported data. Journal of Voice Sep;33(5):781-791. doi: 10.1016/j.jvoice.2018.03.005. Epub 2018 Aug 1.

Körner Gustafsson J, Södersten M, Ternström S, Schalling J. Voice use in daily life studied with a portable voice accumulator in individuals with Parkinson’s disease and matched healthy controls. Journal of Speech Language Hearing Research, Nov 18;62(12):4324-4334. doi: 10.1044/2019_JSLHR-19-00037. Epub 2019 Dec 10.

Körner Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E (2019). Effect of Lee Silverman Voice Treatment on habitual voice use in Parkinson’s disease studied with a portable voice accumulator in a monozygotic twin patient-control pair. Logopedics Phoniatrics Vocology, Oct;44(3):124-133. doi: 10.1080/14015439.2018.1435718. Epub 2018 Feb 15.

McAllister A, Rantala L, Jóhnsdóttir V (2019). The others are too loud. Children’s experiences and ideas related to voice, noise and communication in Nordic preschools. Front. Psychol., 21 August 2019 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01954.

Nygren U, Södersten M, Thyen U, Köhler B, Nordenskjöld A, dsd-LIFE group (2019). Voice dissatisfaction in individuals with a disorder of sex development. Clinical Endocrinology Jul:91(1):219-227. doi: 10.1111/cen.14000..

Szabo Portela A, Granqvist S, Ternström S, Södersten M (2018). Vocal behavior in environmental noise: Comparisons between work and leisure conditions in women with work-related voice disorders and matched controls. Journal of Voice. Jan;32(1):126.e23-126.e38. doi: 10.1016/j.jvoice.2017.04.010.

Švec, J.G., Granqvist, S (2018). Tutorial and guidelines on measurement of sound pressure level in voice and speech  Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 61 (3), pp. 441-461.

Wistbacka G, Andrade PA, Simberg S, Hammarberg B, Södersten M, Švec JG, Granqvist S (2018). Resonance tube phonation in water—the effect of tube diameter and water depth on back pressure and bubble characteristics at different airflows.  Journal of Voice, 32 (1), pp. 126.e11-126.e22.

MS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2022-06-27