Radiografi

Enheten för radiografi

Radiografi handlar om modern bilddiagnostik och åtföljande informationshantering.

Foto: Staffan Larsson