Om enheten för kirurgi och onkologi

Vid enheten för kirurgi och onkologi finns 2 professorer, 2 professor emeriti, 9 docenter, 15 medicine doktorer/kliniska forskare och 33 registrerade doktorander.

Enheten omfattar även ett laboratorium där två forskare utgör den fasta staben och där kliniska forskare och doktorander är verksamma. På laboratoriet bedrivs det forskning med inriktning mot cancer, metabolism och inflammation.

Undervisningen omfattar termin 7 på läkarprogrammet (kirurgkursen), 18 veckor, med kliniska placeringar inom akut kirurgi samt elektiv gastrointestinal kirurgi, case-metodik, seminarier och föreläsningar. Termin 7 ges varannan termin som internationell kurs. 

På enheten ligger även läkarprogrammets strimma Professionell Utveckling (PU).

Organisation

Magnus Nilsson

Enhetschef, professor

Monica Hagbok

Administratör

Johan Permert

Professor Emeritus/Emerita

Matthias Löhr

Professor/överläkare

Address

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi, C1 77
Karolinska Universitetssjukuset, Huddinge
SE-141 86 Stockholm

MN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-02-22