Om enheten för anestesi och intensivård

Enheten för Anestesi leds av professor Sigridur Kalman, överläkare på PMI Karolinska universitetsjukhuset Huddinge. Professor  Olav Rooyackers är Funktionsenhetschef på den klinisk forskningsenhet PMI Huddinge.

Möten

Forskningsmöte Dag: Tisdag
Tid: Klockan 12.00-13.00, lunch serveras
Plats: Konferensrummet B31
Kontaktperson: Lisbet Meurling, Lars Hållström

Tisdagsseminariet Fokus på lunch seminariet på tisdagar är presentation av forskning och referat från konferenser och kurser. Alla medarbetare som deltagit i en konferens förväntas boka tid för presentation i samband med godkännande av resa. Till seminariet inbjuds även forskare från andra sjukhus för att presentera sin forskning. Mötet hålls varje vecka under terminstid.
Forskningskollegium,
för all personal på Funktion PMI

Dag: Onsdag
Tid: Klockan 16.00-17.00
Plats: Konferensrummet B31
Kontaktperson: Martin Sundström Rehal, Jonathan Grip.

På kollegiet presenteras planerade, pågående och genomförda forskningsprojekt. På kollegiet presenteras och diskuteras även ST-läkarnas vetenskapliga projekt samt magister- och masterprojekt.

Organisation

Olav RooyackersEnhetschef, professor
Olav Rooyackers
Telefon 08-585 86182
Epost olav.rooyackers@ki.se
Isabel Climent JohanssonAdministratör
Isabell Climent Johansson
Telefon: 073712 1393
isabel.climent-johansson@ki.se
Jan WernermanSenior Professor
Jan Wernerman
Telefon 08-585 86395
Epost jan.wernerman@ki.se
Johan CreutzfeldtVik. universitetsadjunkt
Johan Creutzfeldt
Telefon 08-585 86334
johan.creutzfeldt@ki.se
Sigridur Kalman 2Senior Professor
Sigridur Kalman
Telefon 08-585 81787
Epost sigridur.kalman@sll.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K32
141 86 Stockholm