Skip to main content

Om CLINTEC

Klinisk vetenskap intervention och teknik (CLINTEC) är en av Karolinska Institutets anrika institutioner. Med sin rika historia utvecklas här framtidens medarbetare inom sjukvård och forskning.

Det är ofta i gränsområden som stora framsteg sker. I kreativa miljöer där man arbetar gränsöverskridande. Banbrytande klinisk verksamhet fordrar kritiskt tänkande, färdigheter, mod, gott omdöme och inlevelseförmåga. Informationsåldern har förändrat klinikern från att vara en källa av kunskap, omdöme och färdigheter till ett mänskligt informationssystem i gränssnittet mellan tekniska system och patienten. Samtidigt med Karolinska Institutets grundande, genomförde Napoleons livläkare Dominique Jean Larrey, banbrytande amputationer i fält på 30 sekunder. Det var knivkunskap på hög nivå som Larrey dessutom parade med ett humanistiskt synsätt.
I Karolinska Institutets tredje århundrade har knivskarp kunskap och humanism kompletterats med biologisk systemkunskap. Detta är CLINTECs bidrag till framtiden.