Medicine masterexamen i logopedi

Man kan ansöka om medicine masterexamen i logopedi vid Karolinska Institutet (KI) om man uppfyller examenskraven.

Det innebär att kursen examensarbete för masterexamen i logopedi, 30 hp, ska vara genomförd vid KI. För tillträde till den kursen (fristående kurs) finns grundläggande och särskilda förkunskapskrav. I praktiken innebär detta vanligtvis att om man har en 4-årig logopedexamen varav ett år på avancerad nivå så behöver man ytterligare fristående kurser om 30 hp varav en kurs ska vara i vetenskapsteori & metod och statistik/motsvarande, 7,5 hp.

För masterexamen i logopedi vid KI läser man fristående kurser (efter eget val) och avslutar med projektarbetet/den fristående kursen examensarbete för masterexamen i logopedi. Det är alltså inget masterprogram som leder fram till examen vid KI, utan man ansöker om examen när man uppfyller kraven. Det slutliga kravet är att man genomför kursen examensarbete för masterexamen i logopedi vid KI. Vi har fyra platser på den kursen med antagning varje hösttermin. Kursen går på kvartsfart, men kan färdigställas snabbare.  Till kursen examensarbete för masterexamen i logopedi.

Åsa Catapano
2022-06-08