Laboratoriesäkerhet

Laboratoriesäkerhet

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det görs genom bl.a. skyddsronder. Bedömningen resulterar alltid i förslag till en åtgärdsplan.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter: