Institutionsrådet CLINTEC

Vid institutionen finns ett institutionsråd som behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

Det är väsentligt att institutionsrådet har en allsidig sammansättning, varvid särskilt beaktas avvägningen mellan forskning och grundutbildning, jämställdhetsaspekten samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter. Med detta avses att det är viktigt att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Medlemmar i institutionsrådet CLINTEC
Medlemmar Funktion Enhet
Lars Henningsohn Prefekt
Garnesh Acharya Enhetschef Obstetrik och gynekologi
Torkel Brismar Enhetschef Radiologi
Lars Olaf Cardell Enhetschef Öron-, näs och halssjukdomar
Bo-Göran Ericson Enhetschef Transplantationskirurgi
Li Felländer Tsai Enhetschef, studierektor FoU Ortopedi
Björn Fischler Enhetschef Pediatrik
Lars Henningsohn Tf. Enhetschef Radiografi
Lars Henningsohn Enhetschef Urologi
Birgitta Janerot Sjöberg Enhetschef Funktion och teknologi
Christina Samuelsson Enhetschef Logopedi
Magnus Nilsson Enhetschef, stf. prefekt, AMG Kirurgi
Olav Rooyackers Enhetschef, stf. studierektor FoU Anestesi
Åsa Skjönsberg Enhetschef Audionomi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Mini Ruiz Grundutbildningsansvarig - GUA Kirurgi
Pille Ann Härmat Administrativ chef Kansli
Toan Le Ekonomichef Kansli
Maria Tägtström Personalchef Kansli
Essi Whaites Heinonen Doktorandrepresentant Pediatrik
Vakant Doktorandrepresentant
Karolina Kublickiene Forskarrepresentant Medicinska njursjukdomar
Fredrik Lanner Forskarrepresentant Obstetrik och gynekologi
Pauliina Damdimopoulou Miljö- och hållbarhetsombud Obstetrik och gynekologi
Lisa-Mari Mörk Kemikalieombud Transplantation
Jessica Ekberg TA-representant Radiografi