Institutionsrådet CLINTEC

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

Det är väsentligt att institutionsrådet har en allsidig sammansättning, varvid särskilt beaktas avvägningen mellan forskning och grundutbildning, jämställdhetsaspekten samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter. Med detta avses att det är viktigt att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Medlemmar Funktion Enhet
Mats Blennow Prefekt
Garnesh Acharya Enhetschef Obstetrik och gynekologi
Torkel Brismar Enhetschef Radiologi
Lars Olaf Cardell Enhetschef Öron-, näs och halssjukdomar
Bo-Göran Ericson Enhetschef Transplantationskirurgi
Li Felländer Tsai Enhetschef, studierektor FoU Ortopedi
Björn Fischler Enhetschef Pediatrik
Kent Fridell Enhetschef Radiografi
Lars Henningsohn Enhetschef Urologi
Birgitta Janerot Sjöberg Enhetschef Funktion och teknologi
Bengt Lindholm Sektionschef Baxter Novum
Anette Lohmander Enhetschef, stf. prefekt Logopedi
Magnus Nilsson Enhetschef, stf. prefekt, AMG Kirurgi
Olav Rooyackers Enhetschef, stf. studierektor FoU Anestesi
Åsa Skjönsberg Enhetschef Audionomi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Ellika Schalling Grundutbildningsansvarig - GUA Logopedi
Pille Ann Härmat Administrativ chef Kansli
Ulrika Johansson Redovisningsansvarig Kansli
Annamaj Stolt Personalansvarig Kansli
Mikael Finder Doktorandrepresentant Pediatrik
Stefan Gabrielsson Doktorandrepresentant Radiologi
Karolina Kublickiene Forskarrepresentant Medicinska njursjukdomar
Fredrik Lanner Forskarrepresentant Obstetrik och gynekologi
Pauliina Damdimopoulou Likabehandlingsombud Obstetrik och gynekologi
Ewa Ellis Kemikalieombud Transplantation
Jessica Ekberg TA-representant Radiografi