Handledarnytt vår- och höstterminen 2022

Ett nyhetsbrev från enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, till verksamheter som tar emot logopedstudenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

VIL-Perioder VT22

T4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom – VIL

 • v.6-8          Huvudplacering onsdag – fredag
 • v.10            Extravecka måndag-torsdag
 • v.11-13     Huvudplacering måndag-torsdag

T6 Röststörningar VIL

 • v.8-15         En dag/vecka i två grupper, totalt 8 dagar i verksamhet per grupp.

Veckodagar: Grupp A: tisdagar och Grupp B: fredagar

T6 Talflytsstörningar VIL                                                       

 • v.10-13       En dag/vecka i två grupper, totalt 8 dagar i verksamhet per grupp.

Veckodagar: Grupp A: tisdagar och Grupp B: fredagar

T6 Dysfagi VIL

 • v.19 tisdag-torsdag,
 • v.20 tisdag-fredag,
 • v.21 måndag-onsdag,
 • v.22 måndag-onsdag (onsdag reservdag)

T3 VIL- dag - fokus på professionellt bemötande (handledare med annan profession än logoped)

 • v.42 19, 20, 21 oktober

T5 Röst- och Talflytstörningar - VIL v.46-48

Röststörningar:

 • v.46 måndag, tisdag och fredag,
 • v.47 tisdag-onsdag,
 • v.48 måndag-onsdag
 • v.49 tisdag-onsdag

Talflytstörningar

 • v.46 onsdag-torsdag
 • v.47 torsdag-fredag,
 • v.48 torsdag-fredag

T7 Fördjupning i logopedisk praktik

 • v.39-43 4 dagar i verksamhet per vecka, specifika dagar beslutas av verksamheten.
  Studenten arbetar på egen hand med en examinationsuppgift övriga dagar

Handledarmöten VT22 och HT22 via Teams