Skip to main content

Forskningsområden vid Enheten för logopedi

Här är våra fyra forskningsområden inom logopedi.
Forskargruppledare och huvudområdesansvarig är prof. Anette Lohmander.

Forskningsområde / Projektgruppsledare och projektbeskrivning

 

FUS - logopedi
-

ÄT- OCH SVÄLJSVÅRIGHETER


Kerstin Johansson

Ät- och sväljsvårigheter