Forskningsområden vid Enheten för logopedi

This page in English

Här är våra fyra forskningsområden inom logopedi.
Forskargruppledare och huvudområdesansvarig är prof. Anette Lohmander.

Forskningsområde

Projektgruppsledare

RÖSTSTÖRNINGAR

Maria Södersten

TAL- OCH SPRÅKSTÖRNINGAR

Anette Lohmander

Anita McAllister

Ellika Schalling

SPRÅKLIGA OCH KOGNITIVA STÖRNINGAR

Ing-Marie Tallberg

Per Östberg

ÄT- OCH SVÄLJSVÅRIGHETER

Per Östberg

 

Logopedi