Forskningsområden vid Enheten för logopedi

This page in English

Här är våra fyra forskningsområden inom logopedi.
Forskargruppledare och huvudområdesansvarig är prof. Anette Lohmander.

Forskningsområde

Projektgruppsledare och
projektbeskrivning

RÖSTSTÖRNINGAR
Röststörningar


Maria Södersten

Röstfunktion och röststörningar hos vuxna

UTVECKLINGSRELATERADE KOMMUNIKATIONSSTÖRNINGAR
Pappa och spädbarn


Anette Lohmander

Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk


Anita McAllister

Tal- och språkstörningar hos barn

FÖRVÄRVADE KOMMUNIKATIONSSTÖRNINGAR
Förvärvade kommunikationsstörningar

Ellika Schalling

Tal- och kommunikationsstörningar hos vuxna

Ing-Marie Tallberg

Språk och kommunikation

Per Östberg

Språkliga och kognitiva störningar

ÄT- OCH SVÄLJSVÅRIGHETER
Ät- och sväljsvårigheter


Per Östberg

Ät- och sväljsvårigheter

 

Logopedi