Öron- och hörselkirurgi

Otologi och hörsel är en specialistområde var man fokusera på de sjukdomar som drabbar en patients öra. Vi tillhör Medicinsk enhet Öron näsa hals, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhuset var flera kirurger, hörselläkare, audionomer, ingenjörer, logopeder och sjuksköterskor har en intresse i öron och hörsel.

En floating mass transducer fixerat till malleus kan simulera ljud elektronisk.
En floating mass transducer fixerat till malleus kan simulera ljud elektronisk. © Jeremy Wales 2020

Det finns flera intressanta forskningsprojekt inom sektion öronkirurgi. Många kirurger är involverade, eller bidrar till, nationella register inklusive SOM och myringoplastik. Vi har nyligen utvecklat och initierat ett nationellt register av kolesteatomkirurgi som lovar att vara en av de största studierna i sitt slag.

Vi har också flera prekliniska forskningsprojekt som fokuserar på bedömningen av ossikulärkedjan med laservibrometri, trumhinnans fysiologi och läkning efter perforation.

Vi mättar rörelse av hörselbenskedjan genom laser vibrometry.
Vi mättar rörelse av hörselbenskedjan genom laser vibrometry. © Jeremy Wales 2020

Vår hörselimplantatgrupp fokuserar inte bara på barn utan också på vuxna.

Vi fokuserar på bilateral hörsel hos patienter med benförankrade hörapparater, ensidig hörselgångsatresi, förändringar i balansfunktion efter cochleaimplantation, speciella problem hos äldre implantatpatienter och implantation hos patienter med Pendred-syndrom.

Vår audiologiska forskargrupp fokuserar på nya metoder för diagnos av hörselnedsättning och vestibulära störningar, vestibulärt schwannom, Menières sjukdom och sambandet mellan hörsel, åldrande och kognition.

.
© Jeremy Wales 2020
JW
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-02