Forskning och forskargrupper vid enheten för transplantationskirurgi

Enheten leds av Professor Bo-Göran Ericzon. Besök gärna respektive forskare- och forskargrupps sidor nedan för att läsa mer om deras forskningsområde.

Bo-Göran Ericzon Forskargrupp - Transplantationskirurgi

 Bo-Göran Ericzon

  • Tolerance induction in organtransplantation,
  • Liver transplantation for familiar amyloidotic polyneuopathy and domino transplantation,
  • Liver transplantation research.

Erik Berglund

  • Tolerance induction for the full acceptance of transplanted organs,
  • Novel Immunosuppression Regimens and Ischemia-Reperfusion-Injury

Anna Domogatskaya

Pancreas islet 3D imagine

Ewa Ellis

Isolation of Hepatocytes

Ingela Fehrman-Ekholm

Kidney Living Donors

Helena Genberg

Bloodgroup incompatible organtransplantation

Carl Jorns

  • Donation after circulatory death (DCD)
  • Hepatocyte transplantation
  • Clinical liver transplantation research

Makiko Kumagai-Braesch

Experimental islet transplantation and Tolerance induction in organtransplantation

Torbjörn Lundgren

Pancreas islet and organtransplantation

Greg Nowak

Machine perfusion of liver graft (in English)

Lars Wennberg

Kidney transplant research

Michael Uhlin Forskargrupp - Immunologi

Michael Uhlin

Immunologisk forskning, främst med fokus på T-celler