Forskning och forskargrupper vid enheten för transplantationskirurgi

Enheten leds av Professor Bo-Göran Ericzon. Besök gärna respektive forskare- och forskargrupps sidor nedan för att läsa mer om deras forskningsområde.

Bo-Göran Ericzon Forskargrupp - Transplantationskirurgi

 Bo-Göran Ericzon

  • Tolerance induction in organtransplantation,
  • Liver transplantation for familiar amyloidotic polyneuopathy and domino transplantation,
  • Liver transplantation research.

Erik Berglund

  • Tolerance induction for the full acceptance of transplanted organs,
  • Novel Immunosuppression Regimens and Ischemia-Reperfusion-Injury

Anna Domogatskaya

Pancreas islet 3D imagine

Ewa Ellis

Isolation of Hepatocytes

Ingela Fehrman-Ekholm

Kidney Living Donors

Helena Genberg

Bloodgroup incompatible organtransplantation

Carl Jorns

  • Donation after circulatory death (DCD)
  • Hepatocyte transplantation
  • Clinical liver transplantation research

Makiko Kumagai-Braesch

Experimental islet transplantation and Tolerance induction in organtransplantation

Torbjörn Lundgren

Pancreas islet and organtransplantation

Greg Nowak

Machine perfusion of liver graft (in English)

Lars Wennberg

Kidney transplant research