Antagningsprocedur vid CLINTEC

Antagningsprocedur för antagning till forskarutbildning.

-

Flödesschema: Antagningsprocedur vid CLINTEC

Information

 Handledare till doktorand

Datum för beredningsmöte

För handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till forskarutb.administratör Mötesdatum
29 augusti 5 september kl. 12.00 12 september 11.00 - 13.00
1 oktober 8 oktober kl. 12.00 15 oktober 13.00 - 15.00
5 november 12 november kl. 12.00 27 november 14.00 - 16.00
5 december 12 december, kl. 12.00 19 december 15.00 - 17.00
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" inkl. bilagor lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till forskarutbildningsadministratören, Christina De La Rosa, K65, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

Forskarutbildningsråd

Profile image

Olav Rooijackers

Tf. studierektor
Profile image

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Vakant

Doktorandrepresentant
LF
Innehållsgranskare:
2024-06-13