Skip to main content

Forskarstuderande vid enheten för funktion och teknologi

Registrerade doktorander

 

 

Emelie Rosén

On quantitative regional pulmonary ventilation imaging – development and evaluation of image analysis tools.