Skip to main content

För medarbetare

Här finns information till dig som är anställd/anknuten vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC.

Beredskapsplan för krishantering

inom institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Kalender

ÅC
2019-12-13
Agneta Wittlock