För medarbetare

Diskriminering och trakasserier
Känner du att du blir utsatt eller känner du någon som blir utsatt för diskriminering eller trakasserier vid institutionen, kontakta institutionsledningen. Läs mer om KIs generella information!
Aktuella möten      
Onsdag 28/3 Kl. 09.00 - 10.30 Administratörsmöte ANA 8, plan 9, lokal Yalow
Torsdag 26/4 Kl. 09.00 - 10.30 Administratörsmöte ANA 8, plan 9, lokal Yalow
Torsdag 31/5 Kl. 09.00 - 10.30 Administratörsmöte ANA 8, plan 9, lokal Yalow
Institution