För lärare och handledare på logopedprogrammet

All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KI:s utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares vetenskapliga och pedagogiska kompetens prioriteras.

Voxlog i undervisningssituation
Voxlog i undervisningssituation. Fotograf: Staffan Larsson

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram. 

Till anmälan och mer information om handledarutbildningen

Handledarnytt