Skip to main content

För lärare och handledare

för lärare
-

Utbildningsnämnden vid CLINTEC bjuder in alla lärare/handledare vid CLINTEC till en inspirationseftermiddag

Utbildningsnämnden vid CLINTEC bjuder in alla lärare/handledare vid CLINTEC till en inspirationseftermiddag

som handlar om FNs globala utvecklingsmål 2030 och hur vi knyter an till detta i vår undervisning.

Tid: Tisdag 26/11 kl 13-16

Plats: Sal 101, Alfred Nobels Allé 23 (Flemingsberg).

Anmälan: Via e-post till emma.liljegren@ki.se senast 18/11

Dokument att anslå!

Kompetensutveckling för lärare/handledare

All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KIs utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares vetenskapliga och pedagogiska kompetens prioriteras. Under den här fliken har vi därför samlat information och aktiviteter som riktar sig till lärare och handledare på logopedprogrammet med fokus på forskning och på pedagogik. Här finner du även länkar till centrala resurser för lärare och handledare.

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram

Ansvarig institution CLINTEC, Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik, Karolinska institutet
Datum ht 19: 11/9, 19/9, 25/9, 3/10. Alla dagar 9-16
Plats: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

 Kursplan Handledarutbildning

Anmälan med namn, arbetsplats och aktuell e-post, senast 20/6-19 till
Anna Peterson, anna.peterson@ki.se

Om frågor, kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff, annika.saaf-rothoff@ki.se

Specialistordning för logopeder

Från 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formell specialisering via Svenska Logopedförbundets specialistråd.
Läs mer om detta HÄR