För lärare och handledare

This page in English

Lärare och handledare

Kompetensutveckling för lärare/handledare

All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KIs utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares vetenskapliga och pedagogiska kompetens prioriteras. Under den här fliken har vi därför samlat information och aktiviteter som riktar sig till lärare och handledare på logopedprogrammet med fokus på forskning och på pedagogik. Här finner du även länkar till centrala resurser för lärare och handledare.


Forskningsseminarier


Vetenskaplig eftermiddag, VetEm

Nästa tillfälle är planerad till 18 januari 2019, kl. 13.00 - 16.00


Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram

Ansvarig institution CLINTEC, Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik, Karolinska institutet
Datum ht 18: 12/9, 20/9, 26/9, 4/10
Alla dagar 9-16
Plats: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
  Kursplan Handledarutbildning

Anmälan med namn, arbetsplats och aktuell e-post, senast 18/6-18 till Utbildningsnämndens handläggare helen.wessman@ki.se

Om frågor kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff  annika.saaf-rothoff@ki.se


Handledarnytt HT18


Specialistordning för logopeder

Från 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formell specialisering via Svenska Logopedförbundets specialistråd.
Läs mer om detta HÄR

Logopedi