För lärare och handledare

All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KI:s utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares vetenskapliga och pedagogiska kompetens prioriteras.

Två träd med formerna av två huvuden.
Foto: Shutterstock

Kompetensutveckling för lärare och handledare

Här har vi samlat information och aktiviteter som riktar sig till lärare och handledare på logopedprogrammet med fokus på forskning och på pedagogik. Här finner du även länkar till centrala resurser för lärare och handledare.

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram. 

Till anmälan och mer information om handledarutbildningen

Specialistordning för logopeder

Från 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formell specialisering via Svenska Logopedförbundets specialistråd.

Läs mer om specialistordning för logopeder på Svenska Logpedförbundet