Utbildningar inom funktion och teknologi

Forskargruppen representerar en lång tradition (sedan 1960-talet) av utbildning i medicinsk teknik, främst för studenter på KTH. Idag medverkar vi i ett flertal utbildningar och kurser som berör medicin och teknik på både KI och KTH.

Med KTH har vi en nära samverkan i utbildning av ingenjörer (högskole-, civil-ingenjörer och masterutbildningar) för medicinteknisk industri och sjukvård. Vi är alltid intresserade av projekt och frågeställningar som kan bearbetas i examensarbeten i utbildningarna.

Medicinsk teknik medverkar också i sjukvårdssammanhang med kurser inom patientsäkerhetsarbete med focus på medicinteknisk säkerhet, fysiologisk mätteknik, diagnostisk precision för sensorer resp. bildbehandling.

Inom klinisk fysiologi, fysiologisk diagnostik och dess utveckling medverkar vi i flera av KI:s sjukvårdsutbildningar (medicin, BMA, radiografi) på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom funktionell bildgivande diagnostik och hemodynamik.

BJ
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-02-16