Forskningsprojekt inom funktion och teknologi

Patientnära funktionell bilddiagnostik

Birgitta Janerot Sjöberg, professor, överläkare

Regional lungventilation med högupplösande CT (del i SCAPIS-projekt)
Thorakal elektrisk impedans för regional lungventilation, lungperfusion, hjärtminutvolym och VQ-kvot.
Antiischemisk effekt av thoracal epidural analgesi
Bildbankning av strukturerade kvantifierande data för forskningsändamål
Enkel belastningstest för diastolisk hjärtsvikt.
Knäartrosens muskulära effekter
Ultraljud och biologiska effekter: bl.a. preklinisk test av lokal NO-deposition mha ultraljud och laddad kontrast, utvärdering av ny ultraljudsmetodik etc.

Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av vävnadsförändringar

Stig Ollmar, docent

Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av vävnadsförändringar - t ex cancer i hud och slemhinna, icke-invasiva mätmetoder, biologiska rytmer, sensorer, tvärvetenskap. Multicenter studie med en ny teknik för hudcancerdetektering pågår. Utvärdering av nya teknologier med sikte på icke-invasiv mätning av blodglukos pågår.

BJ
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-02-16