Om sektionen för Baxter Novum

Baxter Novum bedriver klinisk forskning inom njurmedicin, kronisk njursvikt och dialys, särskilt peritonealdialys.

Forskningsenheten stöds av Baxter Healthcare som är ett ledande sjukvårdsföretag med en stark ställning inom njursjukvårdsområdet bland annat när det gäller peritonealdialys.

Baxter Novum bygger på unika förutsättningar för forskningssamarbete som föreligger vid Novum forskningspark, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Bengt Lindholm, docent och universitetslektor, är sektionschef sedan Baxter Novums tillkomst 1995. Bengt Lindholm är anställd som forskningschef vid Baxter Healthcare´s Renal Division.

Baxter Novum omsätter cirka 3 miljoner kronor, och har cirka 10 - 15 medarbetare, de flesta utländska gästforskare. Enheten publicerar per år cirka 20 originalarbeten och 10 översiktsartiklar eller bokkapitel och medverkar aktivt med föredrag och abstracts vid internationella möten.

Organisation

Profile image

Bengt Lindholm

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Linn Berg

Administratör
+46852483817

Publikationer

Adress

Baxter Novum, enheten för medicinska njursjukdomar
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi
Karolinska Institutet
M99 Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

Besöksadress

Baxter Novum,
Novum plan 5 
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

BL
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-07-26