Metodseminarier vid enheten för logopedi

Biträdande lektor Anders Sand håller föreläsningar och seminarier om forskningsmetodik, statistik och att lära sig den statistiska mjukvaran R. I linje med den allmänna zeitgeist inom forskning, så har många seminarium haft fokus på att diskutera p-värden (hypotesprövande statistik), konfidensintervall, och Bayesiansk inferens.

AS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-23