Enheter vid CLINTEC

Institutionen består av 14 enheter och 1 sektion. Här hittar du mer information om respektive enhets/sektions verksamhet, såsom forskning och utbildning.