Enheter vid CLINTEC

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC består av fjorton enheter och en sektion. Här hittar du mer information om respektive enhets/sektions verksamhet, såsom forskning och utbildning.