Enheter vid CLINTEC

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC består av sexton enheter. Här hittar du mer information om respektive enhets verksamhet, såsom forskning och utbildning.