Enheter vid CLINTEC

Institutionen består av 14 enheter och en sektion. Här hittar du mer information om respektive enhets/sektions verksamhet, såsom forskning och utbildning.