Skip to main content

Cockleaimplantat – forskning utvecklar tekniken

Cochleära implantat (CI) i innerörat har under ett par decennier revolutionerat situationen för gravt hörselskadade och döva barn och vuxna.

Döva barn som fått implantat före 1 års ålder förefaller utvecklas talspråksmässigt lika bra som normalhörande barn. Vuxna som förlorat hörseln slipper isolering och kan kommunicera igen även i telefon.

Innan vi får tillgång till biologiska metoder – cell- och genterapi – som kan reparera innerörat kommer CI att vara det enda alternativet.

Tekniken utvecklas hela tiden. Om en kortare elektrod placeras i cochlea på individer som huvudsakligen har sin hörselnedsättning i det högfrekventa området och med resthörsel kvar i basen, kan CI kombineras med hörapparat. Implantat kan också sättas på andra nivåer längs hörselnerven. Bilaterala implantat ger ett bättre riktningshörande och bättre taluppfattbarhet. Implantat kan också användas vid vissa former av svår tinnitus och ensidiga hörselnedsättningar.

Det multiprofessionella omhändertagandet – habilitering och rehabilitering – av den CI-opererade individen utvecklas också kontinuerligt. Det är därför viktigt att delta i detta utvecklingsarbete på forskningsbasis.

Av de mer än 3 000 CI-operationer som utförts i Sverige, har hälften gjorts på barn. CI-sektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört över 1 500 CI-operationer.