Skip to main content

Antagningsprocedur vid CLINTEC

Antragningsprocess CLINTEC
-

Datum för grönt ljus ansökningar samt fastläggande av ISP möten

Datum för grönt ljus möten
Inlämning till resp. enhetschet Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum
26 augusti 2 september, kl. 12.00 Måndagen den 9 september, kl. 15.00
23 september 30 september, kl. 12.00 Måndagen den 7 oktober, kl. 15.00
28 oktober 4 november, kl. 12.00 Tisdagen den 12 november, kl. 15.00
25 november 2 december, kl. 12.00 Måndagen den 9 december, kl. 15.00
med reservation för ändringar
  • En komplett grönt ljus ansökan lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till grönt ljus mötet som föredragande av ansökan.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!