Antagningsprocedur vid CLINTEC

Datum för beredningsmöte

för handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten VT2021
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum HT 2021
24 augusti 31 augusti, kl 12.00 Tisdagen den 7 september, kl. 13.10
21 september 28 september, kl 12.00 Tisdagen den 5 oktober, kl. 15.10
1 november 8 november, kl 12.00 Måndagen den 15 november, kl. 15.10
29 november 6 december, kl. 12.00 Måndagen den 13 december, kl. 16.10
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" inkl. bilagor lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Li Felländer-Tsai

Studierektor
08-585 871 91

Olav Rooijackers

Tf. studierektor

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Essi Heinonen

Doktorandrepresentant