Skip to main content

Antagningsprocedur vid CLINTEC

Antragningsprocess CLINTEC
-

Datum för grönt ljus ansökningar samt fastläggande av ISP möten

Datum för grönt ljus möten
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum VT 2020
13 januari 20 januari, kl. 12.00 Måndagen den 27 januari, kl. 15.00
3 februari 10 februari, kl. 12.00 Måndagen den 17 februari, kl. 15.00
17 februari 24 februari, kl. 12.00 Måndagen den 2 mars, kl. 15.00
2 april 9 april, kl. 12.00 Måndagen den 20 april, kl. 15.00
4 maj 15 maj, kl. 12.00 Måndagen den 25 maj, kl. 15.00
med reservation för ändringar
  • En komplett grönt ljus ansökan lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till grönt ljus mötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade grönt ljus mötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-
-

Forskarutbildningsråd

Li Felländer-Tsai

Studierektor

Olav Rooyackers

Tf. studierektor

Mats Blennow

Prefekt

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Mikael Finder

Doktorandrepresentant

Essi Whaites Heinonen

Doktorandrepresentant