Antagningsprocedur vid CLINTEC

-
- Foto: -

Flödesschema: Antagningsprocedur vid CLINTEC

Information "Handledare till doktorand"

Datum för beredningsmöte

för handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum
22 januari 2024 29 januari, kl. 12.00 1 februari, kl. 15.00
19 februari 26 februari, kl. 12.00 6 mars, kl. 15.00
8 april 15 april, kl. 12.00 23 april, kl. 15.00
29 maj 3 juni, kl. 12.00 10 juni, kl. 1500
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" inkl. bilagor lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Christina De La Rosa, K65, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Profile image

Olav Rooijackers

Tf. studierektor
Profile image

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Vakant

Doktorandrepresentant
LF
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-04-02