Antagningsprocedur vid CLINTEC

Datum för beredningsmöte

för handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum HT 2020
17 augusti 24 augusti, kl. 12.00 Måndagen den 31 augusti, kl. 15.00
14 september 21 september, kl. 12.00 Måndagen den 28 september, kl. 15.00
12 oktober 19 oktober, kl. 12.00 Måndagen den 26 oktober, kl. 15.00
2 november 9 november, kl. 12.00 Måndagen den 16 november, kl. 15.00
30 november 7 december, kl. 12.00 Måndagen den 14 december, kl. 15.00
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Li Felländer-Tsai

Studierektor
08-585 871 91

Olav Rooijackers

Tf. studierektor

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Essi Heinonen

Doktorandrepresentant