Antagningsprocedur vid CLINTEC

-
- Foto: -

 

FLÖDESSCHEMA: ANTAGNINGSPROCEDUR VID CLINTEC
(ej utlysning) (Nytt 2022-06-01)

 

Information "Handledare till doktorand"

Datum för beredningsmöte

för handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten HT2022
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum VT 2022
29 augusti 5 september 15 september, kl. 08.00
3 oktober 10 oktober 18 oktober, kl. 15.00
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" inkl. bilagor lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Olav Rooijackers

Tf. studierektor

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Essi Heinonen

Doktorandrepresentant