Antagningsprocedur vid CLINTEC

 

FLÖDESSCHEMA: ANTAGNINGSPROCEDUR VID CLINTEC (ej utlysning) (Nytt 2021-09-14)

 

Datum för beredningsmöte

för handläggning av "Inrättande av doktorandplats och Grönt ljus" samt granskning och fastläggande av individuella studieplaner.

Datum för beredningsmöten VT2021
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum HT 2021
29 november 6 december, kl. 12.00 Måndagen den 13 december, kl. 15.10
10 januari 2022 17 januari 2022, kl. 12.00 Torsdagen den 27 januari 2022
1 februari 2022 7 februari 2022, kl. 12.00 Måndagen den 14 februari 2022
med reservation för ändringar
  • En komplett "Inrättande av doktorandplats" + "Grönt ljus ansökan" inkl. bilagor lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till beredningsmötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade beredningsmötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Li Felländer-Tsai

Studierektor
08-585 871 91

Olav Rooijackers

Tf. studierektor

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Essi Heinonen

Doktorandrepresentant