Skip to main content

Antagningsprocedur vid CLINTEC

Antragningsprocess CLINTEC

Datum för grönt ljus ansökningar samt fastläggande av ISP möten

Datum för grönt ljus möten
Inlämning till resp. enhetschef Inlämning till LADOK-adm. Mötesdatum HT 2020
17 augusti 24 augusti, kl. 12.00 Måndagen den 31 augusti, kl. 15.00
14 september 21 september, kl. 12.00 Måndagen den 28 september, kl. 15.00
12 oktober 19 oktober, kl. 12.00 Måndagen den 26 oktober, kl. 15.00
2 november 9 november, kl. 12.00 Måndagen den 16 november, kl. 15.00
30 november 7 december, kl. 12.00 Måndagen den 14 december, kl. 15.00
med reservation för ändringar
  • En komplett grönt ljus ansökan lämnas in till enhetschefen enligt datum ovan.
  • Enhetschefen lämnar sedan ansökan vidare till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, enligt datum ovan.
  • Enhetschefen blir inbjuden till grönt ljus mötet som föredragande av ansökan.
    Det åligger doktorand/handledare att förvissa sig om att enhetschefen kan närvara vid det planerade grönt ljus mötet.

Ansökan skall lämnas in i original och enkelsidig!

-

Forskarutbildningsråd

Li Felländer-Tsai

Studierektor

Olav Rooijackers

Tf. studierektor

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Essi Heinonen

Doktorandrepresentant